Modul 1: Den retfærdige stat

I modul 1 vil vi se på den idehistoriske udvikling fra Platons ide om den ideale stat til Hobbes ide om den nødvendige stat. Vi læser et uddrag fra Platons Staten samt et uddrag af Hobbes' Leviathan. Begge værker er klassikere inden for den politiske filosofi.

Modul 2: Den retfærdige stat

I modul 2 undersøger vi oplysningstænkningen hos Kant og Locke og ser, hvordan de argumenterer for bl.a. retssikkerhed og ytringsfrihed. Vi læser de filosofiske tekster: "Hvad er oplysning?" og Locke: To afhandlinger om regering samt den franske menneskerettighedserklæring fra 1789. Derudover vil der være en introducerende tekst samt nogle perspektiverende artikler.

Modul 3: Det etisk rigtige

Modulet består af en introduktion til to klassiske positioner indenfor moralfilosofi: konsekventialisme og pligtetik.

Konsekventialisme, der også kaldes utilitarisme, repræsenteres her ved Jeremy Bentham.

Pligtetik repræsenteres ved Immanuel Kant.

Disse to teorier skal du anvende på et konkret etisk dilemma ved at arbejde med en case.

Modul 4: Det etisk rigtige

I modul 4 møder du den nulevende moralfilosof Peter Singer. Han er utilitarist i den form, som kaldes 'præference-utilitarisme'.

I den læste tekst tager han stilling til spørgsmålet om, hvorvidt det er moralsk forkasteligt at få foretaget en abort.

I en stor del af den moderne filosofi spiller det en meget væsentlig rolle at kunne argumentere logisk gyldigt for sit standpunkt. Derfor vil du i dette modul også blive introduceret til argumentationsteori og formel logik.

Modul 5: Sjæl og legeme

Sjæl og legeme: Det enkelte menneske er i sig selv et udtryk for disse to former for virkelighed, idet vi både har en krop og en sjæl. Eller har vi? Det er Descartes, Berkeley og d'Holbach bestemt ikke enige om.

Omverdensproblemet: Det beslægtet problem er det, man kalder 'omverdensproblemet'. Hvis jeg tager udgangspunkt i min væren som sjæl, hvordan kan jeg så overhovedet vide, at der eksisterer andet end mig og mine tanker og forestillinger? Problemet er oprindeligt formuleret af Descartes, men vi møder det også i nutidige former som i filmene 'The Matrix' og 'Inception' eller som på billedet ved siden af - hvordan ved jeg, at jeg ikke er en hjerne i et kar?

To film, der kan hjælpe dig til at komme ind i denne måde at tænke på, er 'The Matrix' og 'Inception'.

Formålet med modulet er, at du får et vist kendskab til tre 'ontologiske' positioner: dualisme, idealisme og materialisme; samt to positioner inden for erkendelsesteorien: rationalisme og empirisme. Det sker gennem arbejdet med tekster af Descartes, Berkeley og d'Holbach.

Modul 6: Videnskabsfilosofi

I modul 6 skal vi blandt andet beskæftige os med følgende spørgsmål:

Hvad er videnskab?

Hvorfor er videnskab mere troværdig end andre måder at få viden på (fx gennem dagligdags erfaringer, gode råd, religiøse skrifter...)?

Gør videnskaben fremskridt?

Gælder de samme idealer for videnskabelig metode, uanset om det er naturvidenskab, samfundsvidenskab eller humaniora?

Der er mange filosoffer, der har arbejdet med disse spørgsmål. Vi skal se nærmere på tre af dem: Carnap, Popper og Kuhn.