Geografi 0-C

I geografi C beskæftiger vi os med naturprocesser og naturforhold på jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår i et samfundsmæssigt perspektiv. Vi vil lære om befolkningsforhold, betydningen af naturresurser for vores levevilkår, naturkredsløb, vejr og klima. Vi vil også blive introduceret til og lære hvordan man indsamler og bruger geofaglige data.

Vær opmærksom på at der er 4 obligatoriske forsøgsgange og dertil hørende afleveringer af rapporter i faget.

 

Modul 1: Befolknings- og erhvervsudvikling

Når du er færdig med modul 5, skal du kunne:

 • Globalisering
 • Den demografiske transitionsmodel
 • Den demografiske transition i DK
 • Malthus's teori
 • Befolkningsligningen
 • Migration; intern og international
 • Sundhed og dødsårsager
 • Befolkningspyramider
 • Befolkningspolitikker
 • Erhvervsudviklingen, -sektorer
 • Fourastiés udviklingsteser
 • Byudvikling og urbanisering

 

Modul 2: Vand og miljø

Når du er færdig med modul 3, skal du kunne:

 • Gøre rede for vandets kredsløb i detaljer
 • Gøre rede for vandbalanceligningen
 • Gøre rede for og anvende hydrotermfigurer
 • Gøre rede for de 3 nedbørsformer, konvektionsregn, frontnedbør og stigningsregn
 • Kunne forklare begreberne porøsitet og permeabilitet
 • Forklare grundvandsdannelse
 • Krav til vores drikkevand
 • Vandets behandling på vandværkerne
 • Flade og punktforurening
 • Gødning og pesticider
 • Vandbesparende tiltag
 • Vandmiljøplanerne
 • Spildevand
 • Inddrage hvordan befolkningen/mennesker påvirkes i de enkelte problemstillinger

 

Modul 3: Vejr og klima

Når du er færdig med modul 3, skal du kunne:

 • Gøre rede for vandets kredsløb i detaljer
 • Gøre rede for vandbalanceligningen
 • Gøre rede for og anvende hydrotermfigurer
 • Gøre rede for de 3 nedbørsformer, konvektionsregn, frontnedbør og stigningsregn
 • Kunne forklare begreberne porøsitet og permeabilitet
 • Forklare grundvandsdannelse
 • Krav til vores drikkevand
 • Vandets behandling på vandværkerne
 • Flade og punktforurening
 • Gødning og pesticider
 • Vandbesparende tiltag
 • Vandmiljøplanerne
 • Spildevand
 • Inddrage hvordan befolkningen/mennesker påvirkes i de enkelte problemstillinger