Historie 0-B

Modul 1: Middelalder, renæssance og reformation

I dette modul skal du primært arbejde med den europæiske Middelalder og de brud, som kommer i slutningen af perioden med Renæssancen og Reformationen.

Du skal også stifte bekendtskab med forskellige måder at arbejde med historiske fremstillinger og tekster på, og de forskellige måder fortiden kan forstås og behandles på.

Modul 2: Enevælde, oplysning og revolutioner

I dette modul kommer du til at arbejde med overgangen til enevælde, enevælden, oplysningstiden, den amerikanske revolution, den franske revolution og Napoleon.

Du vil få viden om den før-moderne tid ca. 1650-1814, om tidens ideologier og styreformer og indsigt i brud og forandringer i tidsperioden.

Du trænes i af læsning af grundbog og kilder.

Modul 3: Nationalisme, demokrati og industrialisering i 1800 tallets Danmark

Du opnår med dette modul indsigt i baggrunden for og udviklingen af Nationalstaten, nationalismen, demokratiet og industrialiseringen i Danmark.

Du skal øve dig i at formidle historiske problemstillinger, læse og analysere historiske kilder og at analysere billeder og filmklip.

Modul 4: Verden og ’Vesten’ - Fra imperialisme til afkolonisering

I dette modul skal du arbejde med hvordan man kan forstå hvordan verden forandrede sig økonomisk, kulturelt og politisk - med fokus på forholdene mellem de europæiske lande og de koloniserede lande. Du skal også arbejde med hvordan befolkningerne i kolonimagterne og kolonierne opfattede hinanden. Sidst arbejder du med hvordan verden ændrede sig efter de to verdenskrige og mange lande opnåede selvstændighed.

Modul 5: Mellemkrigstiden i Europa

I dette modul skal vi beskæftige os med mellemkrigstiden i Europa. Det vil sige mellem første og anden verdenskrig.

 Modulet afsluttes med, at du afleverer en historieopgave med et valgfrit emne (indenfor mellemkrigstiden). Du vil blandt andet beskæftige dig med weimarrepublikken, Hitlers vej til magten og meget mere.

Modul 6: Palæstinakonflikten fra 1880'erne til 2011

Du vil beskæftige dig med de grundlæggende problemstillinger i konflikten mellem de stridende parter i palæstinakonflikten. De grundlæggende spørgsmål du skal beskæftige dig med er:

 

  • Hvorfor opstod konflikten?
  • Hvad går den ud på?
  • Hvordan løses den?

 

Modul 7: Danmark efter 1945 - fra modernitet til senmodernitet

I dette modul kommer du til at arbejde med det danske samfunds overgang fra modernitet til senmodernitet.

Modulet består af to obligatoriske dele (del 1 og 2) og en del, hvor du selv vælger at arbejde med ét tema ud fra et par muligheder, som du kan læse mere om nedenfor.

I den obligatoriske del af modulet får du en grundlæggende viden om opbruddene i henholdsvis dansk politik (del 1) og det kulturelle og samfundsmæssige opbrud i Danmark (del 2).

Vi skal i modulet se på; det danske samfunds opbrud efter 1945, forandrede livsformer, identitet og kulturforbrug. Indsigt i brud og forandringer i tidsperioden. Dertil skal du også træne at skrive en synopsis. 

Modul 8: Ny Verdensorden og Globalisering – Baggrund

Grundlæggende kan man sige om Den Kolde Krig, at perioden i helhed var bestemt og styret af forholdet mellem de to supermagter: USA og Sovjetunionen. Man taler om en bipolaritet.

Denne struktur ændres i 1989 med sammenbruddet i Østblokken og muligheden for en ny verdensorden.

Du skal læse en række kilder og tekster der diskutere denne udvikling/brud.

Derudover skal du, her tæt på eksamen, arbejder du med at øve dig i at skrive en eksamenssynopsis.