Modul 1: Grundstoffer og det periodiske system

I dette modul skal du arbejde med grundstofferne, deres inddeling i det periodiske system, atommasse mm.

Du skal også lave en videopræsentation af dig selv. 

Modul 2: Ioner, salte og molekyler

I dette modul skal du bl.a. beskæftige dig med Ion’er, afstemning af kemiske reaktioner og stoffers tilstandsformer.

Modul 3: Molarmasse og mængdeberegning

I dette modul skal du bl.a beskæftige dig med en rækker fagudtryk, herunder:

Formelmasse /Molarmasse, stofmængde, masse, mængdeberegning, ækvivalente mængder, idealgasloven, Densitet, avogadros tal, homogen blanding, heterogen blanding, exoterm reaktion og endoterm reaktion.

Modul 4: Bindinger og stofmængdekoncentration

I dette modul lærer du om forskellige typer kemiske bindinger og mængdekoncentrationer.

Du vil også arbejde med; polær og upolær binding, polært molekyle og upolært molekyle.

Modul 5: Organisk kemi

Organisk kemi handler om carbonatomets kemi. Denne den af den kemiske verden er altafgørende for alt levende, for mad, medicin, plastik, benzin/olie og en hel del andre essentielle områder. 

Modul 6: Syrer og baser

Nøglebegreber: Syrer og baser. Syrer og baser i hverdagen. pH begrebet.

Modul 7: Redoxreaktioner

Du skal arbejde med:

Oxidation, reduktion, redox-reaktion, spændingsrækken, oxidationstal.

Modul 8: Repetition

Sidste modul handler om repetition og evaluering af din læring i kurset.