Matematik 0-C

Gennem kurset skal du opnå indsigt i, hvorledes matematik kan bidrage til at

forstå, formulere og behandle problemer inden for forskellige fagområder, såvel som indsigt i

matematisk ræsonnement. Herved skal du blive i stand til bedre at kunne forholde sig til

andres brug af matematik samt opnå tilstrækkelige matematiske kompetencer til at kunne

gennemføre en videregående uddannelse, hvori matematik indgår. Endvidere skal du opnå

kendskab til vigtige sider af matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi.

  

Modul 1 Ligninger og tal

 Introduktion:

 • Hvordan kommer man til at kunne matematik?
 • Ligninger og tal
 • Potens og rod

 

Modul 2: Lineære funktioner

 Indhold:

 • Funktioner
 • Lineære funktioner

 

Modul 3: Geometri

 Indhold:

 • Geometri
 • Vejledningen i at konstruere trekanter i GeoGebra.
 • Vilkårlige trekanter - Cos- og sin-relation samt arealberegning.

Modul 4: Procent og rente

Indhold

 • Procent og rente
 • Fremskrivningsfaktoren
 • Indekstal
 • Annuitetslån

 

Modul 5: Eksponentielle funktioner

 Indhold

 • Eksponentielle funktioner
 • Regression
 • Eksponentiel Regression i Geogebra

 

Modul 6 Potensfunktioner

 Indhold

 • Potensfunktioner
 • Regression
 • Potens Regression i Geogebra

 

Modul 7 Statistik

 Indhold

 • Statistik og stikprøver
 • Kombinatorik
 • Sandsynlighedsregning
 • Boksplot

 

Modul 8: Funktionsteori og polynomier

 Indhold

 • Andengradspolynomiet og andengradsligningen
 • Polynomier af højere grad