Modul 1: Planen

Det modul handler om vektorer og analytisk geometri i to dimensioner.

Modul 2: Rummet

Dette modul handler også om vektorer og analytisk geometri i to dimensioner.

Modul 3: f'(x)

Dette modul handler om Funktioner og differentialregning.

Modul 4: f(x)

Dette modul handler om Integralregning.

Modul 5: y'

Dette modul handler om differentialligninger og modeller.

Modul 6: Statistik

I dette modul skal du lærer at forholde dig kritisk til stikprøver og gennemføre khi-i-anden test. Du skal også beskæftige dig med statistisk beskrivelse af et grupperet og et ikke-grupperet observationssæt. Du skal også få kendskab til spredningen for et observationssæt og indsigt i karakteristika ved normalfordelingen.

Modul 7: Projekter

Dette modul består af 4 projekter og materialet til disse er de allerede læste sider om differentialregning og integralregning plus modulopgaverne.

Modul 8

Terminsprøve og eksamensforberedelse.