Matematik C-B

 

Modul 1 Trigonometri

I dette modul skal du arbejde med:

 • Beregning af sider og vinker i vilkårlige trekanter.
 • Højder, medianer og vinkelhalveringslinjer i trekanter.
 • Matematiske beviser.

 

Modul 2 Variabelsammenhænge, proportionalitet og vækstmodeller

I dette modul skal du arbejde med:

 • Variabelsammenhænge, ligninger, kvadratsætninger og intervaller.
 • Ligefrem og omvendt proportionalitet.
 • Lineær vækst, eksponentiel vækst og potensvækst.

 

Modul 3 Funktionsteori og polynomier

I dette modul skal du arbejde med:

 • Funktionsteori
 • Andengradspolynomiet og andengradsligningen.
 • Polynomier af højere grad.

 

Modul 4 Differentialregning 1

I dette modul skal du arbejde med:

 • Differentialkvotient
 • Tangentens ligning.
 • Monotoniforhold

 

 Modul 5 Differentialregning 2

I dette modul skal du arbejde med:

 • Optimering
 • Den naturlige eksponentialfunktion
 • Den naturlige logaritmefunktion

 

Modul 6 Integralregning

I dette modul skal du arbejde med:

 • Stamfunktioner eller det ubestemte integral.
 • Areal eller det bestemte integral.

 

modul 7 Statistik

I dette modul skal du arbejde med:

 • Statistisk beskrivelse af grupperede og ikke-grupperede observationer.
 • Opnå kendskab til spredningen for et observationssæt og indsigt i karakteristika ved Normalfordelingen.
 • Forholde dig kritisk til stikprøver og gennemføre khi-i-anden test.
 • Det teoretiske stof fra dette modul indgår ikke i skriftlig eksamen.

 

Modul 8 Terminsprøve og eksamensforberedelse

I dette modul skal du arbejde med at: 

 • Forberede dig til den mundtlige eksamen
 • Forberede dig til den skriftlige eksamen