Naturgeografi C-B-niveau

Naturgeografi er læren om grundlæggende processer og naturforhold på Jorden, deres betydning for menneskers livsvilkår, samt hvordan mennesker tilpasser sig, udnytter, regulerer, ændrer og forvalter naturen, herunder principper for bæredygtig udvikling.

Vær opmærksom på at der er 6 obligatoriske forsøgsgange og dertil hørende afleveringer af rapporter i faget.

 

 

(Beskrivelse af modulerne kommer)

 

Modul 1: Vand

 

Modul 2: Jordens dynamik

 

Modul 3: Energi

 

Modul 4: Vejr og klima

 

Modul 5: Fødevareproduktion og befolkningsudvikling

 

Modul 6: Erhvervsgeografi og udviklingsteori

 

Modul 7: Istid, landsskab og hav

 

Modul 8: Repetition