Religion C-B

 I religion B lærer du om kristendom og islam samt buddhisme eller hinduisme. Faget giver dig viden om religioners påvirkning af samfundet og kulturen, både i moderne og historisk tid.

Med en viden om de centrale verdensreligioners lære, ritualer og profetisme, om religionskritik og historiske bevægelser, lærer du bl.a. at diskutere religion i forhold til den aktuelle globalisering.

Valgfaget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

   

Modul 1: Religionsfilosofi

Når du er færdig med modul 1, skal du;

 • Kunne redegøre for begrebet sekularisme og forstå det i en historisk sammenhæng.
 • Have et godt kendskab til den klassiske religionskritik (Feuerbach, Marx og Nietzsche) og kunne anvende og diskutere dens begreber.
 • Have et overordnet kendskab til religionsfilosofferne Freud, Frazer, Durkheim og Eliade.
 • Have et overordnet kendskab til etik på baggrund af sekulariseringen

  

Modul 2: Protestantisk kristendom

 Når du er færdig med modul 2, skal du

 • Kunne redegøre for centrale træk i protestantisk teologi.
 • Kunne forklare begreberne "evangelisk-luthersk" og "reformation".
 • Have et godt kendskab til folkekirken i Danmark - som institution og som kirkeligt fællesskab.
 • Kunne redegøre for folkekirkens forhold til staten og fremlægge argumenter både for og imod en adskillelse af kirke og stat.

  

Modul 3: Katolsk og ortodoks kristendom

  Når du er færdig med modul 3, skal du:

 • Kunne redegøre for væsentlige træk ved romersk-katolsk og ortodoks kristendom.
 • Kunne forklare de to hovedretningers teologiske opfattelser af kirkeinstitution og præsteskab.
 • Kunne perspektivere til den evangelisk-lutherske kirkes teologi.  
 • Kunne redegøre for og diskutere det ortodokse fænomen: "Den Hellige Ilds ceremoni", også kaldet "Lysunderceremonien".

 

 Modul 4: Islam - i Danmark

 Når du er færdig med modul 4, skal du

 • Kunne redegøre for hovedtræk i den historiske baggrund for islam i Danmark
 • Kunne redegøre for hovedtræk i den offentlige debat om islam i Danmark
 • Kunne redegøre for og diskutere væsentlige træk i muslimske foreningers islamforståelse
 • Kunne redegøre for og diskutere de to temaer: tørklædedebatten og samfundssynet

 

Modul 5: Fundamentalisme - i kristendom

 Når du er færdig med modul 5 skal du

 • Kende til begreberne sekularisering og modernitet
 • Kunne give en religionsfaglig definition på fænomenet fundamentalisme
 • Være orienteret om baggrunden for udviklingen af fundamentalisme inden for protestantisk kristendom i USA
 • Kende til væsentlige træk af fundamentalistisk kristendom

 

Modul 6: Fundamentalisme - i Islam - herunder hovedværkslæsning

 

Når du er færdig med modul 6 skal du

 • Kende til begreberne sekularisering og modernitet
 • Kunne give en religionsfaglig definition på fænomenet fundamentalisme
 • Være orienteret om baggrunden for udviklingen af fundamentalisme inden for islam
 • Kende til væsentlige træk af fundamentalistisk islam

 

Modul 7: Buddhas lære og munkesamfundet i Thailand

 Når du er færdig med modul 7 skal du:

 • Kunne redegøre for hovedtræk i Buddhas lære og være fortrolig med de centrale begreber.
 • Kunne redegøre for og diskutere væsentlige træk i hovedretningerne i buddhismen.
 • Kunne redegøre for og diskutere munkesamfundet.
 • Kunne redegøre for og diskutere ligheder og forskelle mellem buddhisme og kristendom.

  

Modul 8: Projektopgave - indgår i mundtlig eksamen

 Når du er færdig med modul 8 skal du:

 • Have udarbejdet og besvaret en religionsfaglig problemstilling - i form af en aflevering på ca. 5 sider

 BEMÆRK at denne opgave indgår som en del af den mundtlige eksamen.