Samfundsfag B-A

 Undervisningen skal give viden og forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne samfund. Samfundsfag A skal fremme kursisternes lyst og evne til at forholde sig til og deltage i den demokratiske debat og gennem undervisningens indhold og arbejdsformer engagere kursisterne i forhold af betydning for demokratiet og samfundsudviklingen. Kursisternes studiekompetence skal udvikles ved anvendelse af viden, begreber, teorier og metoder fra de samfundsvidenskabelige discipliner på konkrete samfundsfaglige problemstillinger.

Da der skal arbejdes med statistik,  og andre former for beregninger ( χ2-test, regressionsanalyse mm.) forudsætter samfundsfag A kundskaber på B-niveau i matematik

 

 

Modul 1: Introduktion til samfundsfaglig metode

Du skal i dette modul lære at:

 • Kunne beskrive forskellen på kvalitativ, kvantitativ og komparativ metode 
 • Kunne forklare med hvilket formål man anvender de forskellige metoder og hvilke fordele og ulemper de hver især har 
 • Opnå kendskab til de forskellige måder man arbejder med statistik og talbehandling på i samfundsfag - herunder indekstal, krydstabeller, lineær regression, korrelation, konfidensintervaller og Chi-i-anden-test 
 • Lære at løse opgaver med de forskellige former for talbehandling 

 

Modul 2: Sociologi.

Identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark. Derudover samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.

Du skal i dette modul lære, at:

 • Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
 • Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
 • Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler

 

Modul 3: Sociologi - Ulighed og Kulturelle mønstre

Du skal i dette modul lære, at:

Forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre.

 • Anvende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå
 • Anvende viden, begreber og faglige sammenhænge fra kernestoffet og forskellige teorier fra fagets discipliner til at forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser
 • Demonstrere viden om fagets identitet og metoder
 • Påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller med brug af digitale hjælpemidler

 

Modul 4: Økonomi og økonomisk politik

(Beskrivelse kommer)

 

Modul 5: EU & DK - Integration, beslutningsprocesser, demokrati og suverænitet

(Beskrivelse kommer)

 

Modul 6: Finanslov og aspekter af økonomisk politik

(Beskrivelse kommer)

 

Modul 7 Repetition og eksamensforberedelse

(Beskrivelse kommer)

 

 Modul 8: Danmark lige nu

(Beskrivelse kommer)