Fødevare-ernæring- og proces - 1/2-årig

Fødevareteknolog

VUC Roskilde har et ½-årigt forkursus med start primo januar, hvor du kan kvalificere dig til at søge optagelse på fødevareteknologuddannelsen.

 Hf-forløbet er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne og

 • Biologi niveau C, 6 timer pr. uge
 • Kemi niveau C, 6 timer pr. uge
 • Matematik niveau C, 10 timer pr. uge

 Undervisningen

 • Foregår på VUC´s Roskildeafdeling og varetages af lærere fra VUC.
 • Undervisningen følger hf-bekendtgørelsens krav og afsluttes med eksamen.
 • Bøger udlånes gratis af VUC.

Optagelseskrav:
Grundskoleforudsætninger svarende til 10. klasse i dansk, engelsk og matematik
(Vær opmærksom på at fødevareteknologuddannelse har yderligere adgangskrav - ud over forkurset)      

 Optagelse på forkurset sker i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland – Campus Roskilde efter en personlig samtale.

Optagelseskrav til Fødevareteknologuddannelsen
Der stilles krav om gode dansk- og engelskkundskaber for at blive optaget på fødevareteknologuddannelsen. Det er ErhvervsAkademi Sjælland, der, afgør om øvrige optagelseskrav er opfyldt.

Pris
Kr. 1650,00 som tilbagebetales efter bestået eksamen.

Økonomi
Du kan søge følgende:

 • SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte
 • SU (Statens Uddannelsesstøtte)
 • Dagpenge (Jobcentret)

Fødevareteknologuddannelsen på ErhvervsAkademi Sjælland
Fødevareteknologuddannelsen i Roskilde er en 2-årig akademiuddannelse, der kan føre til beskæftigelse inden for fødevareindustrien og fødevarekontrollen.

Undervisningen
Undervisningen er inddelt i temaer. Til hvert tema udarbejdes en opgave, som de studerende arbejder med i grupper. Opgaven kobler teori og praktisk arbejde. Undervejs vil der være undervisning, som forklarer det, der sker under det praktiske arbejde.

Virksomhedspraktik og afsluttende eksamensprojekt
I praktikken skal den studerende ud i virksomhederne og afprøve sine færdigheder. Den studerende kan indgå i det daglige arbejde eller løse en projektopgave. ErhvervsAkademiet har samarbejde med flere fødevareindustrier.

I forlængelse af praktikken skal den studerende lave sit afsluttende eksamensprojekt, som er en stor selvstændig opgave. Det er en fordel, hvis projektet laves i samarbejde med en virksomhed.

Beskæftigelsesmulighed
Hvis du vælger studieretningen fødevareteknolog har du mulighed for at få ansættelse som f.eks. produktionsplanlægger, fødevareudvikler eller fødevarekontrollant.

Flere informationer om uddannelsen kan findes på www.easj.dk

Ernæringsteknolog

VUC Roskilde har et ½-årigt forkursus med start primo januar, hvor du kan kvalificere dig til at søge optagelse på ernæringsteknologuddannelsen.

Hf-forløbet er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne og består af:

 • Biologi niveau C, 6 timer pr. uge
 • Kemi niveau C, 6 timer pr. uge
 • Matematik niveau C, 10 timer pr. uge 

Undervisningen:

 • Foregår på VUC´s Roskildeafdeling og varetages af lærere fra VUC.
 • Undervisningen følger hf-bekendtgørelsens krav og afsluttes med eksamen.
 • Bøger udlånes gratis af VUC. 

Optagelseskrav
Grundskoleforudsætninger svarende til 10. klasse i dansk, engelsk og matematik.

Vær opmærksom på at ernæringsteknologuddannelse har yderligere adgangskrav  - ud over forkurset. 

Optagelse på forkurset sker i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland – Campus Roskilde efter en personlig samtale.

Optagelseskrav til ernæringsteknologuddannelsen
Der stilles krav om gode danskkundskaber og engelskkundskaber for at blive optaget på ernæringsteknologuddannelsen. Det er ErhvervsAkademi Sjælland, der afgør om øvrige optagelseskrav er opfyldt.

Pris
Kr. 1650,00, som tilbagebetales efter bestået eksamen.

Støttemuligheder
Du kan søge følgende:  

 • SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte)
 • SU (Statens Uddannelsesstøtte
 • Dagpenge (Jobcentret) 

Ernæringsteknologuddannelsen på ErhvervsAkademi Sjælland
Ernæringsteknologuddannelsen i Roskilde er en 2-årig akademiuddannelse, der kan føre til beskæftigelse inden for storkøkkenerne.

Undervisningen
Undervisningen er inddelt i temaer. Til hvert tema hører en opgave, som de studerende arbejder med i grupper. Opgaven kobler teori og praktisk arbejde. Undervejs vil der være undervisning, som forklarer det, der sker under det praktiske arbejde.

Virksomhedspraktik og afsluttende eksamensprojekt
I praktikken skal den studerende ud i virksomhederne og afprøve sine færdigheder. Den studerende kan indgå i det daglige arbejde eller løse en projektopgave. ErhvervsAkademiet har samarbejde med flere køkkener.

I forlængelse af praktikken skal den studerende lave sit afsluttende eksamensprojekt, som er en stor selvstændig opgave. Det er en fordel, hvis projektet laves i samarbejde med en virksomhed.

Beskæftigelsesmulighed
Hvis du vælger studieretningen ernæringsteknolog kan du blive leder af et mindre køkken eller teamleder i et større køkken. Her kan du f.eks. have ansvaret for mad- og måltidsproduktionen, menuplanlægningen eller fødevaresikkerheden.

Flere informationer om uddannelsen kan findes på www.easj.dk

Procesteknolog

VUC Roskilde har et ½-årigt forkursus med start primo januar, hvor du kan kvalificere dig til at søge optagelse på teknologuddannelsen.

Hf-forløbet er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne og består af

 • Biologi niveau C, 6 timer pr. uge
 • Kemi niveau C, 6 timer pr. uge
 • Matematik niveau C, 10 timer pr. uge

 Undervisningen

 • Foregår på VUC´s Roskildeafdeling og varetages af lærere fra VUC.
 • Undervisningen følger hf-bekendtgørelsens krav og afsluttes med eksamen.
 • Bøger udlånes gratis af VUC 

Optagelseskrav til forkurset
Grundskoleforudsætninger svarende til 10. klasse i dansk, engelsk og matematik

Vær opmærksom på at procesteknologuddannelse har yderligere adgangskrav - ud over forkurset.

Optagelse på forkurset sker i samarbejde med ErhvervsAkademi Sjælland – Campus Roskilde efter en personlig samtale.

Optagelseskrav til Procesteknologuddannelsen
Der stilles krav om gode dansk- og engelskkundskaber for at blive optaget på procesteknologuddannelsen. Det er ErhvervsAkademi Sjælland, der afgør om øvrige optagelseskrav er opfyldt.

Pris
Kr. 1650,00, som tilbagebetales efter bestået eksamen.

Støttemuligheder
Du kan søge følgende:

 • SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte)
 • SU (Statens Uddannelsesstøtte)
 • Dagpenge (Jobcentret)

Procesteknologuddannelsen på ErhvervsAkademi Sjælland

Procesteknologuddannelsen i Roskilde er en 2-årig akademiuddannelse, der kan føre til beskæftigelse inden for medicinal- og biotekindustrien?

Undervisningen
Undervisningen er inddelt i temaer. Til hvert tema udarbejdes en opgave, som de studerende arbejder med i grupper. Opgaven kobler teori og praktisk arbejde. Undervejs vil der være undervisning, som forklarer det, der sker under det praktiske arbejde.

Virksomhedspraktik og afsluttende eksamensprojekt
I praktikken skal den studerende ud i virksomhederne og afprøve sine færdigheder. Den studerende kan indgå i det daglige arbejde eller udarbejde en projektopgave. Erhvervsakademiet har samarbejde med flere medicinal- og biotekvirksomheder.

I forlængelse af praktikken skal den studerende lave sit afsluttende eksamensprojekt, som er en stor selvstændig opgave. Det er en fordel, hvis projektet laves i samarbejde med en virksomhed.

Beskæftigelsesmulighed
Procesteknologerne arbejder typisk med udvikling og optimering af processer og udstyr i medicinal- og biotekindustrien.

Flere informationer om uddannelsen kan findes på www.easj.dk