Sygeplejerskepakken

Mangler du hf-fag?

Hf og VUC Roskilde har et 1-årigt kursus, hvor du kan kvalificere dig til at søge optagelse på sygeplejerskeuddannelsen via kvote 2.

Kurset varer fra august til juni.

Du kan læse det både på vores afdeling i Roskilde og Køge.

Hf-forløbet er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne og består af:

 • Dansk niveau A, hele året 10 timer pr. uge  
 • Engelsk niveau B, hele året 8 timer pr. uge
 • Biologi niveau C, kun efteråret 6 timer pr. uge
 • Biologi niveau B, hele året 5 timer pr. uge
 • Psykologi niveau C, kun foråret 6 timer pr. uge.

 Undervisningen

 • varetages af hf-lærere
 • følger hf-bekendtgørelsens krav afsluttes med eksamen
 • Bøger udlånes gratis af Hf og VUC Roskilde.

Optagelseskrav til hf-forløbet: grundskoleforudsætninger svarende til 10. klasse (i dansk og engelsk).

(Vær opmærksom på at Sygeplejerskeuddannelsen har adgangskrav til erhvervserfaring på optagelse til kvote 2).

Pris
Kr. 2750,-, som tilbagebetales efter at alle fag er bestået til eksamen.

Du tilmelder dig ved en samtale med vores studievejledere.

Sygeplejerskeuddannelsen på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde
At arbejde som sygeplejerske stiller både menneskelige og professionelle krav, og uddannelsen giver god ballast på begge områder. Omsorg, etik og faglighed er nøgleord i sygeplejen.

Sygeplejerskestudiet er en professionsbacheloruddannelse på 3½ år. Studiet veksler mellem teoretisk og klinisk undervisning svarende til 210 ECTS-points (European Credit Transfer System), hvoraf den teoretiske undervisning udgør 120 ECTS og den kliniske 90 ECTS.

Uddannelsen er sammensat af 5 fagområder:

 • Sygepleje 120 ECTS
 • Sundhedsvidenskab 30 ECTS
 • Naturvidenskab 20 ECTS
 • Humanvidenskab 20 ECTS
 • Samfundsvidenskab 20 ECTS

Støttemuligheder
Under kurset på VUC kan du søge følgende:

 • SU (Statens Uddannelsesstøtte)
 • SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte)
 • Dagpenge (Jobcentret)

Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte studievejledningen fra både Sygeplejerskeuddannelsen og VUC for at få yderligere orientering om kurset.