Krav til fuld Hf via enkeltfag

Fuld hf via enkeltfag uden overbygning

Obligatoriske fag
 -Dansk A-niveau
 -Engelsk B-niveau
 -Matematik C-niveau
 -Historie B-niveau
 -Samfundsfag C-niveau
 -Religion C-niveau 
 -Biologi C-niveau
 -Kemi C-niveau
 -Geografi C-niveau
Praktisk/musik fag C-niveau
 Fagpakke uden overbygning
 -3 valgfrie løft fra C-B eller B-A og 1 valgfrit C-niveau fag (dog kun 1 B-A-niveau fag) 
Opgaver
-Større skriftlig opgave (SSO) og Eksamensprojekt (EP) opgave

 

 

Fuld hf med overbygning

Obligatoriske fag
 -Dansk A-niveau
 -Engelsk B-niveau
 -Matematik C-niveau
 -Historie B-niveau
 -Samfundsfag C-niveau
 -Religion C-niveau 
 -Biologi C-niveau
 -Kemi C-niveau
 -Geografi C-niveau
-Praktisk/musik fag C-niveau
Fagpakke uden overbygning
 -5 valgfrie løft fra C-B eller B-A og 1 valgfrit C-niveau fag (dog kun 2 B-A-niveau fag) 
Opgaver
-Større skriftlig opgave (SSO) og Eksamensprojekt (EP) opgave