I billedkunst arbejder vi med kunstværker, analyser af kunstværker og kreative processer.

Kunstværker skal forstås meget bredt - vi arbejder både med tidligere perioder og med samtidskunst, hvor sidstnævnte gør brug af alle former for kunstneriske/sanselige udtryk.
Billedkunst skal altså både lære dig at se på tidligere tiders kunst, men især at forstå kunst som et filosofisk begreb der spænder meget vidt.
Og så bruge de ting du har set og læst om, til at katalysere dine egne kreative ideer og værker, samt kortlægge og dokumentere din proces.

Du skal altså både bruge dine øjne og dine analytiske evner, men også dine hænder, hvor vi afprøver forskellige metoder undervejs, som tegning, maling, collage, fotografi og modellering.

Når vi analyserer, skal vi lære at forholde os til at skelne imellem hvordan kunst ser ud (formalanalyse) og hvilke budskaber det eventuelt kunne indeholde (betydningsanalyse).

Faget afsluttes med et selvstændigt eksamensprojekt, der indgår som halvdelen af den endelige mundtlige eksamen.

Den anden halvdel er et ukendt spørgsmål, hvor du udvælge værker til at forklare og eksemplificere noget af det gennemgåede stof.

Modul 1: Hvad er kunst?

Når du er færdig med modulet, skal du:

  • Kunne benytte de centrale billedkunsteriske begreber: naturalistisk/ekspressiv, konturlinje, selvportræt, figurativ/nonfigurativ og egenskygge/slagskygge
  • Have eksempler på ovenstående begreber i form af udvalgte kunstværker
  • Vide noget om din udvalgte kunstner 
  • Have udført dit eget selvstændige selvportræt

Modul 2: Former og farver

Når du er færdig med modulet, skal du:

  • Kunne benytte de centrale billedkunstneriske begreber: primær/sekundær farve, brækkede farver, komplentærkontrast, midterakse, diagonal, horisontal/vertikal, dynamisk/statisk, overlapning, perspektiv, collage, fotografi, iscenesat/snapshotæstetisk, barokken, art nouveau og konstruktivisme
  • Kunne arbejde med farver og farveblandinger, teoretisk og praktisk
  • Have lavet en collage
  • Kunne beskrive forskellene mellem de tre udvalgte perioder: barokken, art nouveau og konstruktivisme

Modul 3: Memento Mori - tekst er på vej

Modul 4: Projekt: Rummelighed - tekst er på vej

Modul 5: Samtidskunsten - tekst er på vej

Modul 6: Eksamensprojekt