Biologi C-B

Du skal i forløbet til 6 obligatoriske laboratoriekurser. Du skal aflevere rapporter i forbindelse med laboratorieforsøgene.

Biologi er et eksperimentelt fag. Det er derfor et krav, at man i forbindelse med studiet af biologi B udfører en række eksperimenter og sammenfatter resultaterne i journaler. På biologi B skal du komme til 5 laboratorieaftener.

Nedenfor kan du se, hvilke emner du skal igennem samt deres formål.

Modul 1: Spildevandsrensning.

Formålet med dette modul er, at du opnår viden om:

 • Hvorledes et rensningsanlæg fungerer.
 • Indholdet af organisk og uorganisk materiale i vores spildevand.
 • De mekaniske, biologiske og kemiske processer der renser spildevandet.
 • Denitrifikation i naturens vådområder.

Modul 2: Neurobiologi

 • at du får kendskab til kroppens nervesystem og hjernens opbyggelse.
 • at du lærer, hvorledes nerveceller kommunikerer med hinanden.
 • at du får en viden om, hvordan f.eks. kaffe og nikotin påvirker hjernen.
 • at du får et indblik I den alvorlige nervesygdom Parkinsons.

Modul 3: DNA , Proteinsyntese, Genetiske egenskaber og Mutationer.

Formålet med dette modul er, at du får et grundigt indblik i:

 • DNA og gener.
 • Proteinsyntesen.
 • Genetiske egenskaber og vigtige grundbegreber.
 • Mutationer i DNA'et.

Modul 4: Arvelighedslære, Genetiske værktøjer, Gensplejsning og Evolution.

Formålet med dette modul er, at du lærer om følgende:

 • Arvelighedslære
 • Genetiske værktøjer
 • Gensplejsning
 • Genetiske sygdomme
 • Evolution

Modul 5: Celletyper, Transportmekanismer og Livets tidlige udvikling.

 • Forskellige typer af celler.
 • Livets tidlige udvikling i havet.
 • Metoder til at transportere stoffer henover cellemembranen.
 • Osmose.
 • De to vigtige celleprocesser Mitosen og Meiosen.
 • Corona virus.

Modul 6: Kost, Fordøjelse og Enzymer.

 • Menneskekroppens organsystemer.
 • Fordøjelseskanalen, herunder vigtige enzymer og hormoner.
 • Regulering af blodsukker & diabetes 1 og 2.
 • Insulinresistens.
 • Livsstilsygdomme.
 • Enzymers struktur og funktion.

Modul 7: Økosystemer, Fotosyntese, Respiration og Biodiversitet.

 • Hvad et Økosystem er.
 • Hvad Fotosyntesen og Respirationen er og hvor de to processer foregår.
 • Fotosyntesens lys- og mørkeproces.
 • Hvad Nitrogens kredsløb er.
 • Hvad levende organismer bruger deres energi til.
 • Begrebet Biodiversitet.

 

Modul 8: Hjertet, Blodkredsløbet og Træning.

Formålet med dette teoretiske modul er, at du får en fyldestgørende viden om:

 • Blodkredsløbets opbygning og funktion.
 • Hæmoglobin og Myoglobin.
 • Puls under hvile og arbejde.
 • Kondition og træning.
 • Iltgæld.
 • Muskelfibre 1 og 2.