Modul 1: Den episke genre novelle, roman, eventyr og myte

I dette modul skal du sætte dig ind i danskfagets grundlæggende metode, som er analyse, fortolkning og perspektivering. Du skal beskæftige dig med de ældste fortælleformer: myten og folkeeventyret, samt nyere tekster, der er inspireret heraf, og du skal vælge dit første værk.

Modul 2: Sprog og stil. Sproglig udvikling og fornyelse

I modul 2 skal du arbejde med sproglig iagttagelse, grammatik, stilistik og genrer. Du skal indlære eller genopfriske din basale grammatiske viden, og du skal lære nogle nye sproglige begreber, som du skal prøve at anvende i analyse og fortolkning af forskellige tekster.

Modul 3: Den lyriske genre. Romantikken

I dette modul skal du arbejde med den lyriske genre. Du bliver præsenteret for en række vidt forskellige digte. Du skal både beskæftige dig med gamle og moderne digte, og i den forbindelse skal du sætte dig ind i den litteraturhistoriske baggrund for teksterne. Du skal især arbejde med den litteraturhistoriske periode, som kaldes romantikken.(Ca.1800 - ca.1870). I den periode var den lyriske genre helt central.

 

Modul 4: Mundtlighed, kommunikation, retorik og argumentation

Dette modul har fokus på mundtlighed, kommunikation, retorik og argumentation. En del af dit arbejde vil være mundtligt, og i analysearbejdet skal du også fokusere på den mundtlige genre, nemlig talen. Du skal, ud over at tilegne dig det faglige stof, også træne mundtlig præsentation og fremlæggelse.

Modul 5: Nedslag i litteraturhistorien fra middelalderen til 1945. Kanonforfattere.

Du skal i dette modul skaffe dig et overblik over litteraturens udvikling fra middelalderen og frem til 2. verdenskrig. Desuden skal du stifte bekendtskab med nogle af de 14 kanonforfattere.

Modul 6: Drama, kortfilm og samtaleanalyse samt pragmatik

Dette modul indeholder stof fra samtlige tre danskfaglige hovedområder - litteratur, sprog og medier.

Du skal arbejde med den dramatiske genre og læse ældre dramatekster af Ludvig Holberg og Henrik Ibsen  - og  du skal arbejde med en mere moderne form for dramatik, nemlig kortfilm, "Wolfgang". D skal også  prøve at analysere en sekvens fra det virkelige liv - en bid kommunikation fra detentionen på en politistation.

Modul 7: Tv-dokumentar og nyhedsformidling (i avisen)

I dette modul skal du arbejde med det mediemæssige stofområde. - Hvad er pointen i at skelne mellem fakta(sagprosa) og fiktion(litteratur)?  Og hvorfor blandes fakta og fiktion?

I to af opgaverne i modulet får du mulighed for at afprøve henholdsvis eksamensstilen og den mundtlige eksamensform

Modul 8: Litteraturen fra 1945 til i dag

I dette modul skal du arbejde med at danne dig et overblik over litteraturen de sidste knap 70 år. Du skal læse ret mange sider i den lille litteraturhistoriske grundbog. Desuden skal du træne tekstanalyse og arbejde med en sammenlignende analyse.