Engelsk 0-C består af 5 emner. Alle moduler har både skriftlige og mundtlige afleveringer samt 1-2 grammatiske emner. Eksamen er en mundtlig prøve, så det er meget fokus på at tale engelsk i alle modulerne.

Nedenfor kan du se indholdet i de forskellige moduler.

Modul 1: Parents & Children

Dette modul handler om novelleanalyse. Du vil læse noveller, der omhandler det overordnede tema Parents and Children, og du vil stifte bekendtskab med begreber så som point of view, characters og theme.

Modul 2: Big City Life

Dette modul handler om artikelanalyse, du vil få kendskab til begreber så som intention og modes of persuasion. Du vil primært læse artikler, der handler om hjemløshed. 

Modul 3: Food and Health part 1

Dette modul handler om novelleanalyse, så du får øvet begreberne fra modul 1 igen. Emnet er food and health, hvilket afspejles i teksterne.

Modul 4: Food and Health part 2

Dette modul har samme tema som modul 3, så emnet er det samme, men denne gang handler det primært om non-fiktionstekster, fx artikler. Du skal arbejde med artikelanalyse, ligesom du gjorde i modul 2.

 

Modul 5: Sustainability

Dette modul har fokus på sustainability, dette vises gennem forskellige tekster primært nonfiktion. Du arbejder igen med artikelanalyse.

Modul 6: English - A Global Language

Dette sidste modul inden eksamen handler om engelsk som et globalt sprog. Dette belyses via nonfiktionstekster, hvor du får viden om det engelske sprog. Den ene opgave er en practise exam, så du får prøvet at lave et 6 minutters oplæg, som du også skal til mundtlig eksamen.