Igennem forløbet med erhvervsøkonomi C vil dine evner inden for de mere generelle mål i faget også blive udviklede. Det er bl.a.: demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder, indgå i en faglig dialog og kunne diskutere erhvervsøkonomiske problemstillinger samt strukturere og formidle empirisk og teoretisk materiale både mundtligt og skriftligt.

Modul 1 - Innovation og kreativitet

Formålet med dette modul er:

 • At få kendskab til innovationsbegreber

 • At træne evnen til at tænke "Out of the box"

 • At få redskaber til at tænke kreativt

 • At udforske sine ideer

 • At lære at redegøre analysere, diskutere og cases ved at bruge fagbegreber

Modul 2 - Iværksætteri, virksomheden og dens omverden

Formålet med dette modul er:

 • At kunne redegøre for virksomheders forretningsmodel
 • At få kendskab til forskellige forretningsmodeller
 • At få redskaber til at tænke kreativt
 • At kunne undersøge og diskutere problemstillinger i forbindelse med etablering af en virksomhed.
 • At få kendskab til forskellige iværksættere typer og bevæggrunde for at være iværksættere

Modul 3 - Strategier, branche og markedsforhold

Formålet med dette modul er:

 • At kunne redegøre for virksomheders strategier
 • At få kendskab til forskellige konkurrenceformer
 • At få kendskab til forskellige konkurrencestrategier
 • At få kendskab til forskellige vækststrategier
 • At kunne undersøge og diskutere problemstillinger i forbindelse med virksomhedens valg af strategi.
 • At diskutere og analysere forskellige vækststrategier for virksomheden

Modul 4 - Virksomhedens afsætning og markedsforhold

Formålet med dette modul er:

 • At redegøre for et produkt som en del af en virksomhedens samlede marketingmix og redegøre for en virksomheds branding.
 • At redegøre for pris som en del af en virksomhedens
 • samlede marketingmix og redegøre for en virksomheds prisstrategi for såvel nye som eksisterende produkter
 • At redegøre for distribution som en del af en virksomhedens samlede marketingmix og redegøre for forskellige distributionsformer.
 • At redegøre for promotion som en del af en virksomhedens samlede marketingmix og redegøre for forskellige promotionsformer.
 • Analysere og diskutere forskellige strategiske markedsførings muligheder
 • Opnå kompetence i forhold til at lære om en virksomheds måde at markedsføre sine produkter på

Modul 5 - Virksomhedens økonomi/regnskab

Formålet med dette modul er:

 • At kunne redegøre for virksomheders regnskaber, herunder resultatopgørelse og balance

 • At få kendskab til forskellige regnskabsklasser

 • At få kendskab til forskellige krav til regnskab

 • At få kendskab til forskellige afskrivningsmetoder

 • At kunne undersøge og diskutere virksomhedens indtjeningsevne og rentabilitet

 • At diskutere og analysere virksomhedens forskellige nøgletal

Modul 6 - Virksomhedens ledelse, organisation og motivation

Formålet med dette modul er:

 • At udvikle dine kompetencer til at anvende viden og kundskaber om en virksomheds organisatoriske og ledelsesmæssige forhold til at undersøge og diskutere virksomhedens interne forholdet
 • At få kendskab til forskellige organisationsstruktur
 • At få kendskab til forskellige ledelsesteorier   
 • At få kendskab til forskellige motivationsteorier
 • At kunne anvende viden om en virksomheds ledelsesmæssige og organisatoriske forhold til at diskutere og vurdere virksomhedens udviklingsmuligheder.