Modul 1: Den retfærdige stat

I modul 1 vil vi se på den idehistoriske udvikling fra Platons ide om den ideale stat til Hobbes ide om den nødvendige stat. Vi læser et uddrag fra Platons Staten samt et uddrag af Hobbes' Leviathan. Begge værker er klassikere inden for den politiske filosofi.

Modul 2: Den retfærdige stat

I modul 2 undersøger vi oplysningstænkningen hos Kant og Locke og ser, hvordan de argumenterer for bl.a. retssikkerhed og ytringsfrihed. Vi læser de filosofiske tekster: "Hvad er oplysning?" og Locke: To afhandlinger om regering samt den franske menneskerettighedserklæring fra 1789. Derudover vil der være en introducerende tekst samt nogle perspektiverende artikler.

Modul 3: Det etisk rigtige

Modulet består af en introduktion til to klassiske positioner indenfor moralfilosofi: konsekventialisme og pligtetik.

Konsekventialisme, der også kaldes utilitarisme, repræsenteres her ved Jeremy Bentham.

Pligtetik repræsenteres ved Immanuel Kant.

Disse to teorier skal du anvende på et konkret etisk dilemma ved at arbejde med en case.

Modul 4: Det etisk rigtige

I modul 4 møder du den nulevende moralfilosof Peter Singer. Han er utilitarist i den form, som kaldes 'præference-utilitarisme'.

I den læste tekst tager han stilling til spørgsmålet om, hvorvidt det er moralsk forkasteligt at få foretaget en abort.

I en stor del af den moderne filosofi spiller det en meget væsentlig rolle at kunne argumentere logisk gyldigt for sit standpunkt. Derfor vil du i dette modul også blive introduceret til argumentationsteori og formel logik.

Modul 5: Videnskabsfilosofi

I modul 5 skal vi blandt andet beskæftige os med følgende spørgsmål:

Hvad er videnskab?

Hvorfor er videnskab mere troværdig end andre måder at få viden på (fx gennem dagligdags erfaringer, gode råd, religiøse skrifter...)?

Gør videnskaben fremskridt?

Gælder de samme idealer for videnskabelig metode, uanset om det er naturvidenskab, samfundsvidenskab eller humaniora?

Der er mange filosoffer, der har arbejdet med disse spørgsmål. Vi skal se nærmere på tre af dem: Carnap, Popper og Kuhn.

Videnskabsfilosofi strækker sig over to moduler, dvs. både modul 5 og 6. 

Modul 6: Videnskabsfilosofi

I modul 6 skal vi fortsat beskæftige os med følgende spørgsmål:

Hvad er videnskab?

Hvorfor er videnskab mere troværdig end andre måder at få viden på (fx gennem dagligdags erfaringer, gode råd, religiøse skrifter...)?

Gør videnskaben fremskridt?

Gælder de samme idealer for videnskabelig metode, uanset om det er naturvidenskab, samfundsvidenskab eller humaniora?

Der er mange filosoffer, der har arbejdet med disse spørgsmål. Vi skal se nærmere på tre af dem: Carnap, Popper og Kuhn.