Modul 1: Solsystemet mm.

Formål:

At få et bredt, kvalitativt og nutidigt grundlag for at forstå verden omkring os.

At kunne forklare dag/nat, årstiderne og sol-måneformørkelser.

At lære om Månen og Solen.

At kende til Solsystemet og planetdefinitionen.

At kunne gøre rede for Keplers love.

Modul 2: Energi

Formål

At kende til en række forskellige energiformer

At kunne give konkrete eksempler på omsætning af energi mellem disse energiformer

At kende og kunne anvende princippet om energiens bevarelse

At kunne beregne til mængden af fx. termisk energi, kinetisk energi og potentiel energi

At kunne perspektivere det fysiske begreb om energi til dagligdags situationer

At kunne genkende principper fra  'den naturvidenskabelige metode' i fysikeksperimenter

Modul 3: Bølger (del 1)

Formål:

at opnå kendskab til hvad en bølge beskrives i fysik

at opnå kendskab til centrale bølgebegreber som bølgelængde, periode og frekvens

at forstå bølgeegenskaber som interferens, bøjning, spejling og brydning

at opnå fortrolighed med bølgeligningen og gitterligningen

at opnå kendskab til lys og optiske fænomener ud fra en bølgemodel

at forstå sammenhænen mellem lysbølger og synssansen

Modul 4: Bølger (del 2)

Formål:

At kunne forklare, hvad lydbølger er

At kunne beregne lydens udbredelseshastighed

At kende sammenhængen mellem lydintensitet og lydstyrke

At kunne forklare sammenhængen mellem lydbølgers egenskaber og vores sanseindtryk

At kunne forklare, hvordan stående bølger på en streng opstår

At kunne perspektivere viden om stående bølger på en streng til tonerne fra en guitarstreng

Modul 5: Kernefysik

Formål:

at opnå kendskab til stoffets opbygning

at forstå og kunne udmåle spektroskopi af grundstoffer

at opnå kendskab til foton-elektron vekselvirkning og det elektromagnetiske spektrum

at opnå kendskab til Bohrs atommodel for brintatomet

at opnå kendskab til radioaktivitet, kernehenfald, alfa-, beta- og gammastråling

at forstå og kunne eksperimentelt eftervise Henfaldsloven

at forstå begrebet halveringstid

at opnå kendskab til gennemtrængningsevnen af forskellige typer ioniserende stråling

Modul 6: Kosmologi

Formål:

At lære om afstandsbestemmelse

At lære om størrelsesklasser

At kunne det kosmologisk princip

At lære om universets udvidelse og Hubble loven.

At lære om Big Bang modellen og de søjler modellen hviler på