Kemi er et eksperimentelt fag, og der afholdes laboratoriedage. Disse er obligatoriske, og de ligger typisk om aftenen.

Man skal i små grupper udføre kemiøvelser og efterfølgende skrive og aflevererapporter over øvelserne. Rapporterne skal rettes og godkendes af kemilærerne på kurset. Husk at afsætte tid til dette arbejde.

Laboratoriedagene bliver afholdt henover året.

Modul 1: Grundstoffer og det periodiske system

I dette modul skal du arbejde med grundstofferne, deres inddeling i det periodiske system, atommasse mm.

 

Modul 2: Ioner, salte og molekyler

I dette modul skal du bl.a. beskæftige dig med ioner, afstemning af kemiske reaktioner og stoffers tilstandsformer.

Modul 3: Molarmasse og mængdeberegning

I dette modul skal du bl.a beskæftige dig med en række fagudtryk, herunder:

Formelmasse /Molarmasse, stofmængde, masse, mængdeberegning, ækvivalente mængder, idealgasloven, densitet, avogadros tal, homogen blanding, heterogen blanding, exoterm reaktion og endoterm reaktion.

Modul 4: Bindinger og stofmængdekoncentration

I dette modul lærer du om forskellige typer kemiske bindinger og mængdekoncentrationer.

Du vil også arbejde med; polær og upolær binding, polært molekyle og upolært molekyle.

Modul 5: Organisk kemi

Organisk kemi handler om carbonatomets kemi. Denne del af den kemiske verden er altafgørende for alt levende, for mad, medicin, plastik, benzin/olie og en hel del andre essentielle områder. 

Modul 6: Syrer og baser

Nøglebegreber: Syrer og baser. Syrer og baser i hverdagen. pH begrebet.

Modul 7: Redoxreaktioner

Du skal arbejde med:

Oxidation, reduktion, redox-reaktion, spændingsrækken, oxidationstal.

Modul 8: Repetition

Sidste modul handler om repetition og evaluering af din læring i kurset.