Modul 1: Ligninger og Tal

Dette modul handler om

 • Løsning af simple ligninger
 • Regneregler og regningsarternes hierarki
 • Potensregler
 • Kvadratsætninger
 • Introduktion til GeoGebra

Modul 2: Funktioner: Sammenhænge mellem Variable. Lineære Funktioner

Dette modul handler om

 • Sammenhænge mellem variable
 • Grafisk illustration af sammenhænge mellem variable
 • Forskellige repræsentationsformer for funktioner: graf, tabel, regneforskrift samt en sproglig beskrivelse af sammenhængen
 • Regneforskriften for en lineær funktion
 • Sammenhængen mellem konstanterne i regneforskriften og grafens udseende
 • Løsning af diverse ligninger i forbindelse med lineære funktioner

Modul 3: Procent og Rente. Eksponentielle funktioner

Dette modul handler om

 • Udregning af procentvise ændringer ved hjælp af fremskrivningsfaktor 
 • Udregning af procentvis ændring fra kort til lang periode og omvendt
 • Annuitetslån, annuitetsopsparing og de tilhørende begreber
 • Regneforskriften for en eksponentiel  funktion
 • Sammenhængen mellem konstanterne i regneforskriften og grafens udseende 
 • Løsning af diverse ligninger i forbindelse med eksponentielle funktioner

Modul 4: Potensfunktioner. Andengradspolynomier

Dette modul handler om

 • Regneforskriften for en potensfunktion
 • Sammenhængen mellem konstanterne i regneforskriften og grafens udseende
 • Vækstformen for potensfunktioner,  dvs. procent-procent vækst (relativ-relativ vækst)
 • Løsning af diverse ligninger i forbindelse med potensfunktioner
 • Beregning af procent-procent vækst
 • Betydning af konstanterne i et andengradspolynomium for grafens udseende.
 • Løsning af andengradsligninger, både i hånden og grafisk (ved hjælp af GeoGebra).

Modul 5: Statistik og Sandsynlighedsregning

Dette modul handler om

 • Basale begreber inden for beskrivende statistik 
 • Brugen af Excel/GeoGebra til at fremstille statistiske diagrammer
 • Beregning af sandsynligheder i simple problemstillinger
 • Kombinationer og permutationer
 • Forståelse af hvordan sandsynlighedsregning indgår i hverdagsfænomener

Modul 6: Geometri

Dette modul handler om 

 • Kendskab til forskellige grundformer af trekanter
 • Beregninger i ensvinklede trekanter
 • Beregninger af sider og vinkler i vilkårlige trekanter
 • Bestemmelse af arealet i alle typer trekanter
 • Simple og målfaste konstruktioner i GeoGebra