Modul 1: Vektorer og analytisk geometri i planen

Her arbejdes med vektorer i planen. 

Man skal kunne definere vektorer og regne med vektorer

Man skal kunne bestemme vinkler imellem vektorer og linjer.

Man skal kunne  behandle punkter, cirkler og linjer i planen analytisk.

Man skal kunne bevise simple sætninger, herunder sætninger om skalarprodukt og projektion.

Modul 2: Funktioner og differentialregning

Her skal der arbejdes med mere komplicerede emner indenfor differentialregning

ligesom de trigonometriske funktioner behandles her.

Man skal kunne differentiere sammensatte funktioner og produkt af to funktioner 

Man skal kunne bevise nogle centrale sætninger og regneregler

Modul 3: Integralregning dette modul er delt i to dele: integral 1 og 2

Del 1 integral: Her skal man kunne definere og regne med bestemte og ubestemte integraler.

Man skal kunne arbejde med indskudsreglen.

Man skal kunne bestemme areal under grafen.

Del 2 integral: Her skal der arbejdes med mere komplicerede emner inden for Integralregning.

Man skal kunne bestemme areal mellem to grafer

Man skal kunne arbejde med integration ved substitution algebraisk og ved hjælp af CAS.

Man skal kunne bevise nogle centrale sætninger.

Modul 4: Vektorfunktioner i planen

Her skal man kunne arbejde med vektorer på en mere abstrakt form.

Man skal kunne arbejde med parameterfremstilling, banekurver og

man skal kunne bestemme den lodrette og vandrette tangent til banekurver.

Man skal kunne bevise simple sætninger

Modul 5: Differentialligninger og modeller

Her skal man kunne opstille modeller, der anvender differentialligninger.

Man skal kunne anvende CAS-værktøj til at bestemme nogle komplekse differentialligninger.

Det anbefales at man har godt styr på differentialregning på højt niveau, inden man starter på dette modul.

Modul 6: Statistik, sandsynlighedsregning og kombinatorik

I dette modul skal du lære om beskrivende statistik, regressionsanalyse, residualplot, binomialfordeling og konfidensintervaller.

Modul 7: Funktioner af to variable

Funktionsbegrebet behandles her på et højt abstraktionsniveau, hvor der i funktionen indgår to uafhængige variable. Funktionsværdien afhænger således af to parametre i stedet for blot en enkelt og det angives ved: f(x,y)

Man skal kunne bestemme den partielle afledede funktioner

Man skal kunne bestemme gradienten og stationære punkter

Man skulle bestemme tangentplaner, niveaukurver ved beregning og ved hjælp af CAS

Modul 8: Forberedelsesmateriale samt historisk matematik og matematiske metoder

Del 1: Supplerende materiale fra ministeriet, som er nyt hvert år 

Del 2: Historisk matematik og matematiske metoder