Modul 1: Variabelsammenhænge, proportionalitet og vækstmodeller.

Dette modul indeholder

 • Sammenhænge mellem variable
 • Grafisk illustration af sammenhænge mellem variable
 • Forskellige repræsentationsformer for funktioner: graf, tabel, regneforskrift samt en sproglig beskrivelse af sammenhængen
 • Regneforskrift for lineær, eksponentiel og potensfunktion
 • Regression og modellering
 • Beviser

Modul 2: Trigonometri

Dette modul indeholder

 • Repetition af begreberne fra C-niveau
 • Beregninger af sider og vinkler i vilkårlige trekanter
 • Bestemmelse af arealet af en trekant
 • Konstruktioner i GeoGebra
 • Beviser

Modul 3: Funktionsteori og polynomier

Dette modul indeholder

 • Andengradspolynomier
 • Fortolkning af konstanter og deres betydning for grafens udseende
 • Beregninger af rødder og toppunkt
 • Beviser

Modul 4: Differentialregning 1

Dette modul indeholder

 • Introduktion til begrebet differentialkvotient
 • Differentiation af simple funktion
 • Regneregler for differentialkvotienter
 • Bevis af differentialkvotienten for simple funktioner ved hjælp af tre-trins-reglen

Modul 5: Differentialregning 2, herunder monotoniforhold og optimering

Dette modul indeholder

 • Differentiation af mere komplekse funktioner
 • Produkt-regneregler og differentiation af sammensatte funktioner
 • Monotoniforhold og optimering
 • Beviser

Modul 6: Analytisk plangeometri. Trigonometriske funktioner

Dette modul indeholder

 • Beregning og bestemmelse af liniens ligning og cirklens ligning
 • Afstand mellem 2 punkter 
 • Afstand mellem punkt og linje
 • Tangent til cirkel og ortogonale linjer
 • Introduktion til trigonometriske funktioner
 • Beviser

Modul 7: Statistik, Sandsynlighed og Kombinatorik

I dette modul skal du lære om:

 • Beskrivende statistik
 • Regressionsanalyse og residualer 
 • Binomialfordeling og konfidensintervaller

Modul 8: Supplerende materiale fra ministeriet (nyt hvert år) og historisk matematik

Dette modul indeholder

 • del 1: Supplerende materiale fra ministeriet, som er nyt hvert år 
 • del 2: Historisk matematik og matematiske metoder