Naturgeografi C-B-niveau

Naturgeografi er læren om grundlæggende processer og naturforhold på Jorden, deres betydning for menneskers livsvilkår, samt hvordan mennesker tilpasser sig, udnytter, regulerer, ændrer og forvalter naturen, herunder principper for bæredygtig udvikling.

Alle moduler har som overordnet øvelse at opstille enkle problemformuleringer ud fra en faglig tilgang og forstå forskellen mellem teoretiske modeller og den observerede virkelighed. Forstå og vurdere materiale fra visuelle medier, tidsskrifter m.m. Desuden at lave projektarbejde, visuel og/eller mundtlig formidling og herigennem vise en selvstændig bearbejdning og udvælgelse af data.

Udover nedenstående indeholder Naturgeografi C-B laboratorieøvelser. I alt er der 4 gange med disse. Første gang handler p.t. om Byudvikling, med Roskildes historiske, nutidige og fremtidige urbane muligheder. Anden gang handler om klima, globalt såvel som lokalt byklima. Tredje og fjerde gang er over en weekend og har som overordnet emne kulstofkredsløbet. Her undersøger vi kulstofkredsløbet geologisk, klimatisk, hydrologisk/oceanografisk.

Modul 1: Vand og klimaforandringer

Vandets kredsløb, grundvandsdannelse, udnyttelse af vandressourcer, forurening af grundvand.

Modul 2: Jordens dynamik

Pladetektoniske model, Jordskælv, vulkaner, betydning for menneskers livsbetingelser, bjergarternes kredsløb

Modul 3: Energi

Kulstofkredsløbet, ressource anvendelse, Oliedannelse, Drivhuseffekten, klimaforandringer, energiforbrug og - teknologi, FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling

Modul 4: Vejr og klima

Det globale vindsystem, havstrømme, klimasystemet, klimaets betydning for de grundlæggende livsvilkår, klimaforandringer

Modul 5: Fødevareproduktion, befolkningsudvikling og klimaforandringer

Regionale og globale levevilkår, ressourceforbrug, teknologiens betydning for levevilkår

Modul 6: Erhvervsgeografi og udviklingsteori

Regionale og globale levevilkår, produktion, handel og transport

Modul 7: Istid, landskab, hav

Regionale og globale levevilkår, produktion, handel og transport

Modul 8: Det sidste modul er et repetitionsmodul.