Religion C-B

Faget er non-konfessionelt i sin tilgang, hvilket betyder, at udgangspunktet er en udefra-synsvinkel. Fokus er i højere grad lagt på, hvordan man ser på religion, dvs. med hvilke briller, religion betragtes igennem. Derfor kræver det en forståelse af teorier og metoder - for herigennem at kunne diskutere, hvordan religion præsenteres af religiøse - og hvordan religion fremstilles af forskere og kritikere. B-niveauet forudsætter Religion C, hvor den religionsfaglige terminologi (begreber, nøgleord og modeller) forventes gennemgået.    

Modul 1: Religionsfagets videnskabelige tilgang: religionsfænomenologi og religionssociologi

Når du er færdig med modul 1, skal du:

 • Have et godt kendskab til religionsfagets videnskabelige tilgange - fx religionsfænomenologi og religionssociologi
 • Have et godt kendskab til religionsfagets grundlæggende begreber
 • Kunne redegøre for begrebet sekularisme og forstå det i en historisk sammenhæng
 • Vise at du kan anvende de forskellige relevante religionsfaglige begreber ud fra korte tekster

Modul 2: Katolsk, ortodoks og protestantisk kristendom

Når du er færdig med modul 2, skal du:

 • Kunne redegøre for centrale træk i katolsk, ortodoks og protestantisk kristendom
 • Kunne forklare de tre hovedretningers teologiske opfattelser af kirkeinstitution og præsteskab.
 • Kunne redegøre for og diskutere det ortodokse fænomen: "Den Hellige Ilds ceremoni", også kaldet "Lysunderceremonien".
 • Kunne forklare begreberne evangelisk-luthersk og
 • Have et godt kendskab til folkekirken i Danmark - som institution og som kirkeligt fællesskab. 
 • Kunne redegøre for relationen mellem kirke og stat og fremlægge argumenter både for og imod en adskillelse af kirke og stat.

Modul 3: Hovedværkslæsning - Om et kristenmenneskes frihed af Martin Luther

Når du er færdig med modul 3, skal du:

 • Have kendskab til Luthers samtid
 • Have kendskab til, hvad der ledte frem til kirkens splittelse
 • Have kendskab til, hvad der ledte frem til bandlysningen af Luther
 • Have arbejdet indgående med Åbent brev til Pave Leo Xog Om et kristenmenneskes frihed
 • Kunne redegøre for og forklare betydningen af centrale begreber i Luthers lære

Modul 4: Islam i Danmark

 Når du er færdig med modul 4, skal du:

 • Kunne redegøre for hovedtræk i den historiske baggrund for islam i Danmark
 • Kunne redegøre for hovedtræk i den offentlige debat om islam i Danmark
 • Kunne redegøre for og diskutere væsentlige træk i muslimske foreningers islamforståelse
 • Kunne redegøre for og diskutere de to temaer: tørklædedebatten og samfundssynet

Modul 5: Fundamentalisme - med særligt fokus på begrebsafklaring og fundamentalisme i islam

Når du er færdig med modul 5, skal du:

 • Kende til og anvende begreberne sekularisering og modernitet
 • Kunne give en religionsfaglig definition på fænomenet fundamentalisme
 • Være orienteret om baggrunden for udviklingen af fundamentalisme inden for islam
 • Kende til væsentlige træk af fundamentalistisk islam

Modul 6: Hinduisme

 Når du er færdig med modul 6, skal du:

 • Have en grundlæggende forståelse af hinduismens særtræk
 • Kende til kastesystemets opbygning og betydning før og nu
 • Kunne give en religionsfaglig forklaring på fænomenerne: samsara og moksha, karma og atman
 • Have læst uddrag fra kilder til klassisk hinduisme og sat dig ind i kildernes betydning, både religionsfagligt som religiøst og kulturelt
 • Være orienteret om baggrunden for udviklingen af hindunationalisme i Indien, herunder redegøre religionssociologisk for begrebet hindutva

Modul 7: Buddhas lære og munkesamfundet i Thailand

 Når du er færdig med modul 7, skal du:

 • Kunne redegøre for hovedtræk i Buddhas lære og være fortrolig med centrale buddhistiske begreber.
 • Kunne redegøre for og diskutere væsentlige træk i hovedretningerne i buddhismen.
 • Kunne redegøre for og diskutere munkesamfundet.
 • Kunne redegøre for og diskutere ligheder og forskelle mellem buddhisme og kristendom.

Modul 8: Projektopgave - indgår i mundtlig eksamen

Når du er færdig med modul 8, skal du:

 • Have udarbejdet en religionsfaglig projektopgave på basis af et særskilt emne. Du skal aftale nærmere med din lærer, der skal godkende problemstillingen. Opgaven er på 5-6 sider.
 • BEMÆRK at denne opgave indgår som en del af den mundtlige eksamen.