I tysk fortsættersprog (0-B) lærer du at forstå og deltage i samtale på tysk standardsprog, lige som du lærer at skrive sproget og læse nyere tysksprogede tekster. Du vil få gennemgået de grundlæggende principper for sprogets opbygning og grammatik, og du lærer at udtrykke dig skriftligt og mundtligt på tysk med et varieret ordforråd.

I slutningen af forløbet skal du til en mundtlig eksamen, og det er derfor rigtigt vigtigt, at du hele tiden arbejder med det mundtlige. Al tekst, der er på tysk, skal du læse højt, og dine egne opgaver skal du også arbejde med mundtligt – læs også de skriftlige opgaver højt. Lyt til så meget tysk som overhovedet muligt – musik, film, tv, radio, podcasts m.m.
Det er vigtigt, at du fra starten får nogle gode studievaner og en god struktur på dit arbejde.
Der vil være mange små øvelser, som ikke er afleveringsopgaver, men som er meget vigtige at få lavet.

I tysk som fortsættersprog kommer du bl.a. til at beskæftige dig med:

  • Hovedtræk i den kulturelle, politiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i Tyskland efter 1945
  • Aktuelle kultur-, samfunds- og erhvervsforhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland
  • Et bredt udvalg af tysksprogede fiktive og ikke-fiktive multimodale teksttyper og genrer
  • Kulturelle og samfundsmæssige forhold med fokus på ligheder og forskelle mellem tyske og andre kultur- og samfundsforhold

Modul 1: Ab ins Deutsche + Landeskunde Light

I dette modul skal vi stille og roligt i gang med at arbejde med det tyske sprog. Vi har fokus på udtale og nogle grundlæggende grammatikregler. Du vil blive præsenteret for nogle gode strategier, som kan være behjælpelige, når du skal tale tysk.

Til sidst i forløbet skal vi lære lidt om landet Tyskland og blive lidt klogere på landets hovedstad, Berlin.

Modul 2: Die Familie

I dette modul arbejder vi med emnet familie. Hvilken betydning har familien for os, og hvem er egentlig vores familie? Hvilke familietyper findes der? Hvilke udfordringer er der, når man lever i en familie?

Modul 3: Multikulturelles Deutschland

I dette modul skal vi arbejde med Tyskland som et mangfoldigt og multikulturelt land. I Tyskland bor der i dag over 20 millioner mennesker med migrationsbaggrund, og denne multikulturelle sammensætning er en del af Tysklands identitet.

Modul 4: Märchen

I dette modul arbejder vi med genren eventyr. Hvad er egentlig et eventyr? Hvilke former for eventyr findes der? Hvordan er et eventyr normalt bygget op? Hvilke kendetegn er der i denne genre?

Modul 5: Sport und Identität

I dette modul skal du beskæftige dig med forskellige sportslige begivenheder i Tysklands historie, som har haft stor betydning for det tyske folk og Tysklands identitet. Vi starter ved De Olympiske Lege i 1936, som blev afholdt midt i det nazistiske Tyskland og tager derefter et kig på fodboldverdensmesterskaberne i 1954 og 2006.

Modul 6: Liebe

I dette forløb skal vi kigge nærmere på noget så stort som kærlighed! Vi skal lidt tilbage i tiden og læse et digt fra 1827, og derefter bevæger vi os op igennem tiden og kigger på forskellige måder at udtrykke kærlighed på. Vi skal blive klogere på forskellige former for kærlighed: ulykkelig kærlighed, kærlighed mellem to af samme køn, kærlighed til familien og endda kærlighed/dating under Corona-lockdown.

Modul 7: Das Leben in der DDR und die Wende I

I dette modul skal vi arbejde med en bestemt periode i Tysklands historie: 1949-1990. I disse år var Tyskland delt i to: DDR i øst og BRD i vest. Livet i de to dele/lande var meget forskellige, og vi kommer til at kigge nærmere på, hvordan livet var i DDR, og hvilke konsekvenser styreformen havde for de mennesker, der boede der.

Modul 8: Klar til eksamen + opsamling

I dette sidste modul repeteres de emner, man har arbejdet med.

Man får også informationer om den mundtlige eksamen, så man ved alt om, hvad der kommer til at foregå.