Billedkunst C

Billedkunst C på hf er 90 lektioner.

3 ugentlige lektioner for helårshold.

Faglige mål

Du skal lære at:

 • skelne mellem personlig oplevelse af visuelle udtryk og analytisk tilgang
 • analysere og fortolke et visuelt materiale på et elementært
 • niveau ud fra forskningsbaserede metoder og samle resultaterne i en konklusion
 • løse elementære visualiseringsopgaver med vægt på billedkommunikation
 • forstå kunstfaglige tekster i medierne og i undervisningsmaterialet på et elementært niveau
 • skelne mellem udvalgte kunsthistoriske perioder og beskrive disse perioders væsentligste træk
 • kommunikere om og ved hjælp af visuelle udtryk

 

Undervisningens indhold

Undervisningens indhold

Kernestoffet er:

 • teoretisk og praktisk arbejde med billeder på flader, skulpturer og installationer samt arkitektur med vægt på disse mediers
 • udtryks- og meningsbærende muligheder
 • udvalgte værker fra før 1400, perioden 1400-1750, efter 1750 og kunst fra de seneste fem år, herunder global samtidskunst
 • mindst to ud af følgende tre analytiske synsvinkler: det form-
 • analytiske, det betydningsanalytiske og det socialanalytiske
 • praktisk og teoretisk arbejde med to forskellige
 • billedkommunikative gengivelsesstrategier

 Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen

Undervisningen

Undervisningen er både praktisk og teoretisk og veksler mellem klasseundervisning, korte kursusforløb og projektperioder, hvor du arbejder individuelt eller i grupper. Du samler din litteratur, research, dine resultater, skriftlige opgaver og dit billedmateriale i en portfolio.

It indgår i undervisningen som kommunikationsmiddel, som udtryksmiddel, som billedreproduktivt medie, som informationssøgning og som kunstnerisk billedmedie.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Eksamen

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som udpeger centrale faglige elementer, og som er formuleret af din lærer. Prøven tager udgangspunkt i din behandling af opgaven ved hjælp af portfolioens indhold suppleret med uddybende spørgsmål fra din lærer.

Eksamen varer 30 minutter.