Dramatik C

Dramatik er et fag, som forbinder de skabende processer i drama og teater med overvejelser over de æstetiske resultater. Det betyder, at vi beskæftiger os med at skabe, forstå og reflektere over forskellige former for scenekunst i en aktuel eller historisk kontekst.
Stoffet er menneskelige handlinger og relationer, der ofte er præget af konflikter. Udtryksmidlerne er dramaets og scenekunstens: krop, stemme, sprog og tekniske virkemidler.
Overvejelserne over de æstetiske resultater går fra en beskrivelse og forståelse af de skabende processer til analyse, fortolkning og perspektivering af teaterforestillingen og andre performative udtryk.

Faglige mål

Du vil blandt andet kunne lære at:

  • skabe og forstå konkrete sceniske udtryk og spil
  • forstå og bruge centrale begreber fra drama og teater
  • reflektere over den skabende proces og produktet
  • forstå og anvende udvalgte teorier om europæisk drama og teater, og se dem i en kulturhistorisk sammenhæng
  • arbejde kreativt, innovativt og selvstændigt i samspil med andre

Kursets indhold

Kernestoffet er blandt andet:

  • grundlæggende principper for udvikling og realisation af en idé
  • grundlæggende principper for at skabe et spil for eller med andre, med eller uden en tekst
  • grundlæggende begreber, teknikker, og metoder i arbejdet med fysiske udtryk, dialoger, improvisation og rollespil
  • to teaterhistoriske perioder – én før og én efter 1900

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

 

Undervisning

Undervisningen

Drama C er på 90 lektioner. 

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer: enkle øvelser og realisationer af ideer eller tekster, mindre projekter og korte kursusforløb samt et selvstændigt projektarbejde. 
I projektarbejdet skal du alene eller i en gruppe lave en mindre produktion, herunder formulere en idé og realisere den for eller med en defineret målgruppe. Produktionen dokumenteres løbende i en logbog, der blandt andet skal forklare og argumentere for gruppens idé. Du skal desuden opbygge og redigere en portofolio med materialer fra centrale dele af stoffet. 
IT indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Prøven er todelt og varer i alt 30 min pr. eksaminand. 

Den første praktiske del består af en gruppevis eller individuel forevisning af (eller del af) det afsluttende projekt. Gruppen kan bestå af indtil 5 kursister. Prøven varer 4-6 minutter gange antallet af gruppemedlemmer.