HF Online

For dig der foretrækker at arbejde individuelt og på tidspunkter der passer dig.

Tilmeld dig i webshoppen her på siden.

Fag på e-learning

Webshop

Hvad er Hf Online

Hf Online er it-baseret undervisning hvor du får adgang til materiale og opgaver gennem skolens it-platform canvas. Du arbejder med faget hjemmefra, når det passer dig. Undervejs får du hjælp og feedback fra din lærer, som du kommunikerer med på Canvas eller på mail. De opgaver du afleverer, kan være tekster, små videoer eller lydfiler hvor du fremlægger noget fagligt.

Som online kursist er du fri til at planlægge, hvornår du vil bruge tid på dine opgaver. Du har kun få deadlines, som til gengæld skal overholdes, for at du kan fortsætte undervisningen.

Som online kursist har du adgang til alle skolens faciliteter og de forskellige tilbud vi har om faglig hjælp i studiecenteret og hjælp til fx ordblinde eller andre med særlige udfordringer.

Læs alt hvad du skal vide før du tilmelder dig i webshop i linksene til højre:

Online - et godt valg for dig?

Online er et rigtig godt valg for dig, hvis du:

  • Gerne vil have en fleksibel studieform der kan tilpasses dit liv og dine planer
  • Kan lide at arbejde selvstændigt
  • Kan lide at bruge computeren som primært arbejdsredskab

Se videoen her hvis du gerne vil vide lidt mere.

Let tilgængeligt indhold

For at gøre det nemt for dig som studerende, har vi lagt det meste af fagenes indhold du skal igennem ud som let tilgængelige PDF'er, i-bøger, eller videoklip, men i visse fag skal du stadig bruge 'almindelige' bøger, som du kan låne på skolen. Bor du i Køge eller Greve kan vi arrangere at du henter bøgerne på afdelingerne der.

Særlige betingelser ved tilmelding til online

Du skal have daglig adgang til en computer med internetopkobling, fungerende lyd, webkamera og mikrofon.

Du skal være en rimelig rutineret bruger af både computer og internet.

Du skal have installeret et tekstbehandlingsprogram på din computer. Som kursist på Hf og VUC Roskilde har du gratis adgang til Office365

Du skal være indstillet på at der også er mundtlige afleveringer, der skal afleveres i form af små lydoptagelser eller videoer. Da alle fag på hf har mundtlig eksamen, er det vigtigt at træne det mundtlige undervejs.

Det er en god idé at kontakte en studievejleder hvis du er i tvivl om, hvorvidt online studie er en god idé for dig, hvilke muligheder det giver dig eller hvad det indebærer at være online kursist.

Laboratoriekurser

Fagene; fysik, kemi, biologi og geografi/naturgeografi på online har laboratoriekurser, som forløber henover fire til seks kursusaftener i løbet af kursusåret. Det er obligatorisk at deltage i dem alle for at kunne gennemføre fagene.

Datoer i skoleåret 2021-2022:

Onsdag den 29. sept. Naturgeografi B
Mandag den 4. okt. Biologi C
Tirsdag den 5. okt. Kemi C
Onsdag den 12. okt. Biologi B
Mandag den 11. okt. Kemi B
Onsdag den 13. okt. Geografi C
Onsdag den 27. okt. Fysik B
Mandag den 8. nov. Fysik C
Tirsdag den 9. nov. Kemi C
Mandag den 15. nov. Kemi B
Mandag den 22. nov. Fysik B
Onsdag den 23. nov. Biologi B
Mandag den 29. nov. Biologi C

Onsdag den 12. jan. Fysik C + B
Onsdag den 19. jan. Naturgeografi B
Onsdag den 26. jan. Geografi C
Mandag den 31. jan. Biologi C
Tirsdag den 1. feb. Kemi C
Onsdag den 8. feb. Biologi B
Mandag den 7. feb. Kemi B
Onsdag den 2. marts Fysik C + B
Mandag den 7. marts Geografi C
Onsdag den 8. marts Biologi B
Tirsdag den 22. marts Kemi C
Mandag den 28. marts Kemi B
Mandag den 4. april Biologi C
Onsdag den 5. april Biologi B
Lørdag den 23. april Naturgeografi B
Søndag den 24. april Naturgeografi B
Mandag den 25. april Geografi C + Kemi B
Onsdag den 27. april Fysik C + B

I matematik er der fremmøde to gange som forberedelse til eksamen. Dette aftales med læreren på holdet.

Optagelseskrav til Hf-enkeltfag

For at blive optaget på hf-enkeltfag skal du have personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen og fuldføre eksamen. Vi foretager altid en individuel vurdering, men stiller nogle generelle krav til dig.

Inden optagelse på hf enkeltfag skal du have:

  • afsluttet folkeskolens 10. klasse med tilfredsstillende resultat, eller
  • afsluttet dansk, engelsk og matematik på D-niveau (avu) med tilfredsstillende resultat, eller
  • afsluttet folkeskolens 9. klasse og have yderligere uddannelse.

Dog kan du tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

For at blive optaget på hf-online skal du som minimum: have afsluttet folkeskolens 10. klasse med mindst 4 i gennemsnit, eller have afsluttet AVU niveau D i dansk, engelsk og matematik med mindst 4 i gennemsnit, eller tilsvarende niveau fra andre uddannelser.

Hvis du gerne vil optages, men ikke lever op til optagelseskravene, kan du bestille tid til en optagelsessamtale hos en HF-vejleder her, som vil vurdere om du har kvalifikationerne til at blive optaget. Derudover skal du have personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen på tilfredsstillende måde og fuldføre den på normal tid.

Valg af niveau

Du skal ved tilmelding være opmærksom på, at flere fag udbydes på tre niveauer, et -C- et B- og et A-niveau, hvor C er det laveste og A det højeste.
Du skal som udgangspunkt have gennemført det foregående niveau, før du tilmelder dig et højere niveau. Der er dog fag som engelsk (0-B), dansk (0-A) og historie (0-B), hvor der ikke kræves et lavere niveau på Hf for at tilmelde sig faget.
Hvis du tilmelder dig et C-B- eller B-A-niveau forudsætter det, at du har de kompetencer, som hører til på det lavere niveau. Derfor vil du ved tilmelding blive bedt om at redegøre for dine kompetencer for det foregående niveau.

Handelsbetingelser

Her på vores hjemmeside kan du betale for tilmelding til hold i forbindelse med online tilmelding.

Din bestilling af undervisning fra hfvucroskilde.dk udgør ikke en bindende accept.

En bindende aftale mellem dig som køber og Hf og VUC Roskilde er først indgået, når vi sender dig en optagelsesbekræftigelse. Det betyder at når du har tilmeldt dig et eller flere hold i webshoppen, modtager du en foreløbig kvittering på din tilmelding. Du er imidlertid ikke endeligt tilmeldt før en studievejleder har godkendt din tilmelding. Du modtager en kvittering for din endelige tilmelding, når studievejlederen har godkendt eller afvist den. Beløbet bliver ikke trukket  fra din konto før studievejlederen har godkendt tilmeldingen.  Der kan gå op til tre hverdage før du modtager en kvittering fra studievejledningen.

Når du tilmelder dig hold online skal du betale samtidig med din tilmelding.

Du kan ansøge om optagelse på vores forskellige hold. Du kan ikke købe andre ydelser end undervisning. Ud for hvert fag oplyses fagbeskrivelse og adgangskrav.

For yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til vucroskilde@vucroskilde.dk

Betaling

Alle priserne er faste. Undervisning er fritaget for moms.

Vi modtager betaling med Dankort.

De kontooplysninger der indtastes ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er køber og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig.
Ved køb med Dankort trækkes beløbet fra din konto så snart Hf og VUC Roskilde optager dig på de valgte hold.

Fortrydelsesret

Der er 14 dages fortrydelsesret fra du har betalt for tilmelding til hold. Fortrydelsesretten bortfalder dog, hvis du har påbegyndt dit online studie, dvs. afleveret første opgave.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor Hf og VUC Roskilde indgik aftalen ved at sende dig en optagelsesbekræftelse på mail.
Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Det kan du gøre ved at ringe til Hf og VUC Roskilde på 46 30 86 00 og vælge Studievejledningen eller ved at sende en mail: vucroskilde@vucroskilde.dk 

Forbehold for ændringer

Hf og VUC Roskilde forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for køb på dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer.

Videregivelse af oplysninger

På Hf og VUC Roskilde administrerer vi undervisningen i et studieadministrativt system, som du også får adgang til. Her vil du kunne se dine karakterer, skema, lektier osv. Det er vigtigt at du ved, at du med accept af disse betingelser også giver samtykke til at dit navn, adresse og telefonnummer må vises for andre kursister i vores studieadministrative system. Hvis du ønsker at hemmeligholde disse oplysninger skal du meddele dette til din studievejleder.

Tilgængelighedserklæring til webshoppen: 

https://www.was.digst.dk/tilmelding-vucroskilde-dk

Er du ny online kursist?

HURTIG HJÆLP TIL HF ONLINE

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til e-learning?

Driller materialet?

Så kan du få hurtig hjælp hos e-vejleder Jane.

Alle e-kursister er velkomne til at kontakte e-vejledningen på telefon, sms eller mail.

 

Kontakt Jane:

Telefon:  20 67 82 88

Mail:  rjw@vucroskilde.dk

 

 

9.-10. klasse som online

Du kan også læse vores fag på AVU (9.-10. klasse niveau) som online. Læs mere om AVU fag her.