Om hf-enkeltfag og adgangskrav

Om hf-enkeltfag

Hf-enkeltfag er almene gymnasiale fag, der giver adgang til en lang række videregående uddannelser. Undervisningen foregår på C-, B- eller A-niveau, hvor A er det højeste.

Du kan tage et enkelt fag, flere fag eller få en hel hf-uddannelse på 2 år, 3 år eller 4 år – i det tempo som passer dig. På den måde sammensætter du et skema, der passer til dit liv og din hverdag. Bemærk, at du kun 2 gange kan følge undervisningen i samme fag og niveau. Bemærk yderligere, at du ikke kan blive færdig på 2 år, hvis du starter dit studie ved januar-start.

Derudover har vi hf-pakker, der kvalificerer dig til at søge optagelse på en række mellemlange videregående uddannelser samt HF Online, hvor du læser fagene virtuelt.

Optagelse sker i forhold til hvert enkelt fag.  
Du kan frit sammenstykke enkeltfagene efter egne ønsker og behov.

Optagelseskrav til hf-enkeltfag

For at blive optaget på hf-enkeltfag skal du have personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen og fuldføre eksamen. Vi foretager altid en individuel vurdering, men stiller nogle generelle krav til dig.

Inden optagelse på hf-enkeltfag skal du have:

  • afsluttet folkeskolens 10. klasse med tilfredsstillende resultat, eller
  • afsluttet dansk, engelsk og matematik på D-niveau (avu) med tilfredsstillende resultat, eller
  • afsluttet folkeskolens 9. klasse og have yderligere uddannelse.

Optagelse på hf-enkeltfag kan tidligst finde sted 1 år efter, at du har afsluttet 9. klasse i henhold til lov om folkeskolen eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Elever, der efter 9. klasse er fortsat i 10. klasse, kan tidligst optages, 1 år efter at de er udskrevet af 10. klasse. Institutionens leder afgør ud fra en vurdering af ansøgerens faglige kvalifikationer og forudsætninger i øvrigt, om en ansøger kan optages.

Hvis du gerne vil optages, men ikke lever op til optagelseskravene, kan du bestille tid til en optagelsessamtale hos en hf-vejleder her, som vil vurdere, om du har kvalifikationerne til at blive optaget. Derudover skal du have personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen og fuldføre på tilfredsstillende måde.

Valg af niveau

Du skal ved tilmelding være opmærksom på, at flere fag udbydes på tre niveauer: C, B og A-niveau, hvor C er det laveste, og A det højeste.
Du skal som udgangspunkt have gennemført det foregående niveau, før du tilmelder dig et højere niveau. Der er dog fag som engelsk (0-B), dansk (0-A) og historie (0-B), hvor der ikke kræves et lavere niveau på hf for at tilmelde sig faget.
Hvis du tilmelder dig et C-B- eller B-A-niveau, forudsætter det, at du har de kompetencer, som hører til på det lavere niveau. Derfor vil du ved tilmelding blive bedt om at redegøre for dine kompetencer for det foregående niveau.

Økonomi

Der er mulighed for at søge følgende:

  • SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte)
  • SU (Statens Uddannelsesstøtte)
  • Dagpenge (Jobcentret)

Hvad koster Hf enkeltfag?