Fængselsbetjent - 1/2-årig

Fængselsbetjentpakken

Vil du være fængselsbetjent?

Hf og VUC Roskilde har et 1/2-årigt hf-kursus der giver dig kvalifikationer til at søge optagelse på uddannelsen til fængselsbetjent.

Pakken starter i januar måned. Den kan kun læses i Roskilde.

Forkurset

Hf-forløbet er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne og består af:

 • dansk niveau C, 6 timer
 • engelsk niveau C, 6 timer
 • samfundsfag niveau C, 6 timer
 • + et valgfrit fag på C-niveau (Vi tilbyder faget psykologi)

Undervisningen

Foregår på vores Roskildeafdeling, varetages af hf-lærere, følger hf-bekendtgørelsens krav og afsluttes med eksamen.

Bøger udlånes gratis af Hf og VUC Roskilde

Optagelseskrav

 • grundskoleforudsætninger i dansk og engelsk svarende til 10. klasse

Pris

Kr. 2200,00, som tilbagebetales efter at alle fagene er bestået til eksamen.

Økonomi

Du kan søge følgende:

 • SU (Statens Uddannelsesstøtte)
 • SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte) 

Optagelse på fængselsbetjentuddannelsen

For at blive optaget på uddannelsen som fængselsbetjent er der en række konkrete adgangskrav, som skal opfyldes.

Ud over de fire enkeltfag skal du:

 • være mindst 21 år gammel.
 • være lovlydig – det vil sige respektere og overholde gældende love og regler.
 • have indfødsret i EØS (alle EU-lande samt Norge, Island og Liechtenstein).
 • være i god fysisk form og have et godt helbred.
 • have mindst 3 års erhvervserfaring

Du vil også blive testet på en række områder, herunder en fysisk test.

Uddannelse

Uddannelsen som fængselsbetjent varer 3 år, og eleverne hedder "Fængselsbetjente på prøve". Under uddannelsen får du både løn og SU. Der udbetales løn i de perioder, hvor du er i praktik i fængslerne. Dog vil du være omfattet af SU-reglerne de 14 dage som er introduktion til tjenestestedet , som finder sted i starten af det 1. uddannelsesår. Hvis du gennemfører og består uddannelsen, er du efterfølgende sikret ansættelse som fængselsbetjent. Uddannelsen starter 4 gange årligt, og du kan sende os din ansøgning løbende hele året.

Uddannelsen veksler mellem praktisk oplæring i fængslerne og undervisning på Kriminalforsorgens uddannelsescenter.

Du kan læse mere her https://blivfaengselsbetjent.dk/