Klar til EUX 

Hvis du gerne vil tage en uddannelse på en erhvervsskole men ikke kan opfylde adgangskravene, kan Hf og VUC Roskilde tilbyde dig forberedende forløb.

Klar til EUX 
Er et forberedende forløb for dig, der har afsluttet folkeskolen for et år eller mere siden. 
Adgangskravene til EUX er, at du har gennemført og bestået dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau.

Du skal betale et kursusgebyr på 1650 kr.

Du kan søge SU til forløbet, hvis du er over 18 år og tager et ekstra C-niveau fag sammen med forløbet. 

Du kan forhøre dig nærmere på skolen om hvilke ekstra fag det er muligt at tage. 

Ring til os hvis du har spørgsmål - telefon: 4630 8600

Jeg har været på handelsskole, og har taget uddannelse som dyreassistent. Jeg vil gerne have struktur og arbejde med mennesker. Jeg læser "Klar til EUX" på VUC Roskilde i Køge og får eksamen i fagene dansk, engelsk og samfundsfag. Så kan jeg komme direkte ind på grundforløb 2 på voksenlinjen på en erhvervsskole. Det sparer tid, siger Dorte Lundberg Hansen, 40 år.

Fag på EUX

Dansk C 6 timer pr. uge

Engelsk C 6 timer pr. uge

Samfundsfag C 6 timer pr. uge