Laborantpakken

Vil du være laborant? Mangler du hf-fag?

Hf og VUC Roskilde har et ½-årigt forkursus med start primo januar, hvor du kan kvalificere dig til at søge optagelse på laborantuddannelsen.

Kurset er rettet mod dig der har en erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed. Du kan læse denne pakke i Roskilde.

Forkurset

Hf-forløbet består af

  • Biologi niveau C, 6 timer pr. uge
  • Kemi niveau C, 6 timer pr. uge
  • Matematik niveau C, 10 timer pr. uge

Undervisningen

  • Foregår på vores Roskildeafdeling og varetages af lærere fra VUC.
  • Undervisningen følger hf-bekendtgørelsens krav og afsluttes med eksamen.
  • Bøger udlånes gratis af Hf og VUC Roskilde.

 Optagelseskrav

    Grundskoleforudsætninger svarende til 10. klasse i dansk og matematik.

  Optagelseskrav til Laborantuddannelsen

Pris

Kr. 1650,00, som tilbagebetales efter bestået eksamen.

Økonomi

Du kan søge følgende:

  • SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte)
  • SU(Statens Uddannelsesstøtte)
  • Dagpenge (Jobcentret)

Laborantuddannelsen på ErhvervsAkademi Sjælland

Laborantstudiet er en akademiuddannelse på 2½ år, svarende til 150 ECTS (European Credit Transfer System) points.

Skoledelen varer 1½ år.

Uddannelsen afsluttes med 1 års lønnet virksomhedspraktik.

Laborantstudiet giver merit til andre videregående uddannelser.

Undervisningen

På skolen bruges der meget tid i laboratorierne, hvor der arbejdes med længere temaer, men det praktiske arbejde kræver viden og indsigt. Undervejs i temaet undervises der i mindre studiegrupper, hvor der er plads til både at blive set og hørt.

 Virksomhedspraktik

I praktikken skal den studerende arbejde i laboratoriet og lære om de teknikker, der bruges. Desuden skal den studerende lære om laboratoriets daglige drift og styring.

Mange virksomheder og institutioner ansætter laborantpraktikanter og vi samarbejder bl.a. med universiteterne og virksomheder som Novozymes, Novo Nordisk og Chr. Hansen.

Beskæftigelsesmuligheder

Uddannelsen som laborant, giver mulighed for en spændende og udfordrende karriere inden for bl.a. medicinal- og biotekindustrien. Laboranter er beskæftiget på laboratorier i private og offentlige virksomheder med f. eks. forskning, produktudvikling og kontrol af produkter.

Arbejdsløsheden blandt laboranter er lille, dog er der en vis geografisk variation.

Flere informationer om uddannelsen kan findes på http://www.zealand.dk/