Pædagogpakken

Vil du være pædagog? Start i januar eller august - færdig efter 1 år.

Hf og VUC Roskilde har et 1-årigt hf-kursus der giver dig kvalifikationer til at søge optagelse under kvote 2 på pædagoguddannelsen.

Du kan læse det både på vores afdeling i Roskilde, Køge og Greve.

Forkurset

Hf-forløbet er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne og består af

 • dansk niveau A, 10 timer
 • engelsk niveau B, 8 timer
 • psykologi niveau C, 6 timer
 • samfundsfag niveau C, 6 timer

Undervisningen

Varetages af hf-lærere, følger hf-bekendtgørelsens krav og afsluttes med eksamen. Den tilrettelægges i forhold til pædagoguddannelsen og indeholder projektarbejde og studiemetodik

Bøger udlånes gratis af Hf og VUC Roskilde.

Bemærk holdene er åbne for Hf enkeltfagstilmelding.

Optagelseskrav

Grundskoleforudsætninger svarende til 10. klasse (i dansk og engelsk).

Pris

Kr. 2200,00, som tilbagebetales efter at fagene er bestået til eksamen.

Økonomi

Du kan søge følgende:

 • SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte)
 • SU (Statens Uddannelsesstøtte)
 • Dagpenge (Jobcentret)

Optagelse på pædagoguddannelsen

Hvis du afslutter HF-kurset med en bestået eksamen i alle fag har du kvalifikationerne til at søge optagelse under kvote 2 på pædagoguddannelsen.

Om pædagoguddannelsen

Pædagogstudiet er en 3½ årig professionsbacheloruddannelse.

Pædagoguddannelsen uddanner pædagoger til hele det pædagogiske område, som bl.a. omfatter daginstitutionsområdet, fritidstilbud til unge og en bred vifte af socialpædagogiske tilbud til borgere med nedsat funktionsevne fysisk og psykisk.

Pædagogerne skal kunne skabe gode opvækstbetingelser og udviklingsmuligheder for børn, unge og voksne. Uddannelsen indeholder derfor både teoretiske og musiske fag samt 3 praktikperioder, hvoraf 2 er aflønnet.

Uddannelsen består af følgende dele:

Pædagogik

 • Dansk, kultur og kommunikation
 • Individ, institution og samfund

Valgfrit linjefag

 • Sundhed, krop og bevægelse
 • Udtryk, musik og drama
 • Værksted, natur og teknik

Specialiseringerne

 • Det tværprofessionelle element
 • Praktikken