VUC Roskilde har på det år, som er gået, givet mig så meget mere, end jeg nogensinde havde turdet håbe på. Udover nogle utrolig dygtige undervisere, så skabes der også et helt unikt bånd kursisterne imellem. Jeg har aldrig været vild med at gå i skole, men VUC Roskilde har givet mig et helt andet syn på det at lære.
Socialrådgiverpakken gør, at jeg kan søge ind på kvote 2. Jeg har fået en masse gode værktøjer, og sammenblandingen af helt unge og os lidt ældre giver et ekstra krydderi. Det gør også, at man ser tingene fra en anden vinkel. ”, siger Nichlas Arne Nymann Andersson, 34 år.

Vil du være socialrådgiver?

Start i januar eller august - færdig efter 1 år.

HF har tilrettelagt et forkursus som enkeltfagsundervisning for voksne og består af:

 • dansk A 10 timer
 • engelsk B 8 timer
 • psykologi C 3 timer
 • samfundsfag C/B 6 timer efterår, 5 timer forår 

       Undervisningen

 • foregår på Hf og VUC Roskilde - du kan læse i Roskilde, Greve og Køge.
 • følger hf bekendtgørelsens krav
 • afsluttes med eksamen
 • indeholder projektarbejde og studiemetodik 

Bøger udlånes gratis af Hf og VUC Roskilde.

Bemærk at holdene er åbne for Hf enkeltfagstilmelding.

Optagelseskrav til pakken
G
rundskoleforudsætninger svarende til 10. klasse

(Vær opmærksom på at optagelse til Socialrådgiveruddannelsen igennem Kvote 2  stiller yderligere adgangskrav til erhvervserfaring mm.)

Pris
2750 kr. som tilbagebetales efter bestået eksamen.

Socialrådgiveruddannelsen
Socialrådgivere kan have meget forskellige roller og opgaver. Rollerne kan være som f.eks. rådgiver og vejleder, sagsbehandler og myndighedsudøver, koordinator med tværfaglighed som arbejdsform, planlægger og udvikler, forhandler, konsulent eller projektmager, forandringsagent, underviser og forsker.

 Uddannelsen er bygget således op:

 • varer 3½ år
 • er opdelt i 7 semestre - hvert af ½ års varighed
 • har 2 ulønnede praktikperioder
 • afsluttes med et bachelorprojekt
 • giver ret til betegnelsen professionsbachelor som socialrådgiver

 Uddannelsen har 4 fagområder:

 • socialt arbejde & socialrådgivning
 • psykologi & psykiatri
 • jura
 • samfundsvidenskab

Undervisningen gennemføres inden for hvert fagområde, fagintegreret eller tværfagligt, sammen med andre faggrupper eller grupper af brugere. Uddannelsen udgør et samspil mellem teori og praksis, og tilrettelægges med et tværfagligt sigte i en kombination af forskellige undervisningsformer, f.eks. casebaseret undervisning, forelæsninger, øvelser, selvstudier, praktik og projektarbejde.

Økonomi
Du kan søge følgende:

 • SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte)
 • SU (Statens Uddannelsesstøtte)
 • Dagpenge (Jobcentret)