Deltagerbetaling HF

De fleste fag på hf-enkeltfag koster 550 kr. pr. tilmelding.   

Herudover er der nogle fag der koster 1.400 kr.: Erhvervsøkonomi, filosofi, innovation, retorik og spansk.

Gratis uddannelser

  • 2-årig HF
  • Hf for ordblinde (3-årig)
  • FVU (Forberedende voksenundervisning)
  • OBU (Ordblindeundervisning): 
  • GSK: Gratis, hvis din studentereksamen er yngre end 2 år - 550 kr. pr. fag, hvis din studentereksamen er ældre end 2 år.

Forhøjet betaling

Alderspensionister, dvs folkepensionister og efterlønnere skal betale 750 kr. ekstra for hvert fag (træder i kraft for hold med start efter d. 1. august 2011).

Alle med en videregående uddannelse skal betale den fulde driftsomkostning, hvilket vil sige mellem 7.500 kr. og 25.000 kr. afhængigt af fagets karakter. 

E-learning på HF

Alle på e-learning betaler fagets pris.

Selvstuderende

Alle selvstuderende betaler fagets pris. Det vil sige, at prisen er uafhængig af uddannelsesniveau og alder.
Selvstudium giver ikke ret til at modtage SU.

Få dine penge retur

Når du har færdiggjort en fuld Hf via enkeltfag ved Hf og VUC Roskilde kan du ansøge om tilbagebetaling af din deltagerbetaling for enkeltfagene. Hent blanketten her