HF Online - fleksibelt

Når du tager fag på HF Online, kan du arbejde hjemmefra eller lige der, hvor du arbejder bedst.

HF Online er et rigtig godt valg for dig, hvis du:

 • Gerne vil have en fleksibel studieform, der kan tilpasses dit familieliv, arbejde og fritid
 • Kan lide at arbejde selvstændigt og kan overholde deadlines
 • Er i stand til at bruge computeren som primært arbejdsredskab
 • Er struktureret og har selvdisciplin

Hvad er HF Online?

På HF Online læser du dine hf-fag online som fjernundervisning og fleksibelt, så dit studie passer ind i dit hverdagsliv. Du kan læse dine fag, når du vil. Måske mangler du nogle få fag for at komme videre på din drømmeuddannelse, eller måske ønsker du at læse en hel hf.

Du arbejder med faget hjemmefra, når det passer dig. Du får adgang til opgaver og materialer via vores intranet. På baggrund af materialerne (bøger/artikler/filmklip mv.), skal du udarbejde besvarelser til opgaverne der følger den individuelle afleveringsplan du får og som du skal overholde.

Undervejs får du feedback fra din lærer på dine afleverede opgaver. De opgaver, du afleverer, kan være skrevne tekster, små videoer eller lydfiler, hvor du fremlægger noget fagligt.

Hvis du har brug for faglig støtte til dine besvarelser kan du skrive til din lærer. En bedre løsning er dog at komme i vores studieværksted og få hjælp af de lærer, der er tilstede der. Det er vores erfaring at faglig støtte fungere bedre ansigt til ansigt.

På vores intranet (kræver at man er tilmeldt) kan du se hvilke tidspunkter, der er faglærere tilstede i værkstedet.

HF Online er måske et godt valg for dig, hvis du kan svare ja til disse punkter:

 • Kan jeg overholde deadlines?
 • Kan jeg bruge feedback fra mine lærere?
 • Er jeg helt fortrolig med pc?

Du kan også se en video her, som uddyber pointer ved HF Online

Her kan du få et indtryk af, hvordan HF Online er opbygget på Hf og VUC Roskilde-Køge

Hvad får du som HF Online-kursist?

 • Du får det samme indhold og pensum som på almindelige fremmødehold.
 • Du har frihed til at planlægge, hvornår du vil bruge tid på dine opgaver. Du har kun få deadlines, som til gengæld skal overholdes, for at du kan fortsætte undervisningen.
 • Du har fri adgang til alle skolens faciliteter og de forskellige tilbud, vi har om faglig hjælp i studiecenteret til opgaver og lektier. 
 • Du har de samme studiestøttemuligheder, hvis du fx er ordblind eller har andre behov for hjælp. 
 • Du kan søge SU, når du er over 18 år.

Krav til dig på HF Online

Du skal have daglig adgang til en computer med internetopkobling, fungerende lyd, webkamera og mikrofon.

Du skal være en rutineret bruger af både computer og internet.

Du skal have installeret et tekstbehandlingsprogram på din computer. Som elev på Hf og VUC Roskilde-Køge har du gratis adgang til Office365.

Du skal være indstillet på, at der også kan være mundtlige afleveringer, der skal afleveres som små lydoptagelser eller videoer. Da alle fag på hf har mundtlig eksamen, er det vigtigt at træne mundtlige udtryk undervejs.

Der vil være fremmøde til laboratoriekurser i fagene: Fysik, kemi, biologi og geografi/naturgeografi. De forløber over 4 eller 5 aftener i løbet af skoleåret. Det er obligatorisk at deltage i dem for at kunne gennemføre de enkelte laboratoriefag.

Se kalender for fremmøde for fagene her.

Hvis du tilmelder dig billedkunst B på online, er det endvidere obligatorisk at møde frem til én praktisk undervisningsdag, der er placeret på en lørdag i efteråret (se laboratoriekalenderen).

Der er også fysisk fremmøde til selve eksamen.

 

Optagelseskrav

For at blive optaget på HF Online skal du have personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen og fuldføre eksamen. Vi foretager altid en individuel vurdering, men stiller nogle generelle krav til dig.

Inden optagelse på HF Online skal du have:

 • Afsluttet folkeskolens 10. klasse med tilfredsstillende resultat, eller
 • Afsluttet dansk, engelsk og matematik på D-niveau med tilfredsstillende resultat, eller
 • Afsluttet folkeskolens 9. klasse og have taget yderligere uddannelse.

Optagelse på HF Online kan tidligst finde sted 1 år efter, at du har afsluttet 9. klasse i henhold til lov om folkeskolen eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Hvis du efter 9. klasse er fortsat i 10. klasse, kan du tidligst optages 1 år efter, at du har færdiggjort 10. klasse. Institutionens leder afgør ud fra en vurdering af ansøgerens faglige kvalifikationer og forudsætninger i øvrigt, om en ansøger kan optages.

Hvis du gerne vil optages, men er i tvivl, om du lever op til optagelseskravene, kan du bestille tid til en optagelsessamtale hos en hf-vejleder, som vil vurdere, om du har kvalifikationerne til at blive optaget. Derudover skal du have personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen og fuldføre på tilfredsstillende måde.

Fag og niveauer

På HF Online finder du et stort udbud af fag. Du kan vælge mellem fag, der varer et helt eller halvt år. 

Fagene udbydes på tre niveauer: C-, B- og A-niveau, hvor C er det laveste, og A det højeste.

Du skal som udgangspunkt have gennemført det foregående niveau, før du tilmelder dig et højere niveau. Der er dog fag som engelsk (0-B), dansk (0-A) og historie (0-B), hvor der ikke kræves et lavere niveau på hf for at tilmelde sig faget.

Hvis du tilmelder dig et C til B-niveau eller B til A-niveau, forudsætter det, at du har de kompetencer, som hører til på det lavere niveau. Derfor vil du ved tilmelding blive bedt om at redegøre for dine kompetencer for det foregående niveau.

Hvert fag koster 550 kr. Læs mere om priser for fagene her.

Du kan søge SU til hf-enkeltfag, hvis du opfylder kriterierne for SU. Læs mere på su.dk

Se skema og udbud af fag på vores webshop her.

Fremtidsmuligheder

Hvis du vælger at læse et eller flere enkelte fag på HF Online, får du mulighed for:

 • At forbedre dine kvalifikationer i udvalgte fag.
 • At tage de sidste fag for at komme ind på en videregående uddannelse (hvis du fx allerede har nogle fag fra tidligere uddannelse).
 • At forbedre dine muligheder for at komme ind på et studie.
 • At læse flere enkeltfag senere hen, så du får en hel hf.

Hvis du vælger at tage alle de fag, der indgår i en hel hf-eksamen, får du adgang til:

 • Korte videregående uddannelser (fx Erhvervsakademi-uddannelser).
 • Mellemlange videregående uddannelser (fx Professionsbachelor-uddannelser).

Vil du læse videre på de lange videregående universitetsuddannelser, skal du læse et par ekstra fag på højere niveau. 

Kontakt vores studievejledning, hvis du har spørgsmål til HF Online.

 

Hurtig hjælp på HF Online

Katja Christoffersen
HF Online, teknisk support

Har du brug for teknisk hjælp til HF Online.