Hf-pakker

På hf-enkeltfag udbyder vi en række 1-årige pakkeforløb, der kvalificerer dig til at søge optagelse på uddannelserne til:

- Pædagog
- Socialrådgiver
- Sygeplejerske
- Ergoterapeut

Vi har også hf-pakker, der varer et halvt år og som kvalificerer dig til at søge optagelse på uddannelserne:

- Fængselsbetjent
- Laborant

Du kan starte på hf-pakker i januar og august.

Læs mere om fag og indhold i hf-pakkerne herunder.

Hf-pakker på 1 år

Sygeplejerske

Hf og VUC Roskilde-Køge udbyder 1-årigt hf-pakke, hvor du kan kvalificere dig til at søge optagelse på sygeplejerskeuddannelsen via kvote 2, eller på ergoterapeutuddannelsen.

Hf-pakken varer fra august til juni.

Du kan læse vores sygeplejepakke både på vores afdeling i Roskilde og Køge.

Hf-pakken er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning og består af:

 • Dansk niveau A, hele året 10 timer pr. uge  
 • Engelsk niveau B, hele året 8 timer pr. uge
 • Biologi niveau C, kun efteråret 6 timer pr. uge
 • Biologi niveau B, hele året 5 timer pr. uge
 • Psykologi niveau C, kun foråret 6 timer pr. uge.

 Undervisningen

 • Varetages af hf-lærere.
 • Følger hf-bekendtgørelsens krav og afsluttes med eksamen.

Optagelseskrav til hf-forløbet
Grundskoleforudsætninger svarende til 10. klasse i dansk og engelsk.

Vær opmærksom på at Sygeplejerskeuddannelsen har adgangskrav til erhvervserfaring på optagelse til kvote 2.

Pris
Kr. 2750,-, som tilbagebetales, når alle fag er bestået til eksamen.

Du tilmelder dig ved en samtale med vores studievejledere.

Du kan søge om SU, når du er fyldt 18 år.

Sygeplejerskeuddannelsen på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde
At arbejde som sygeplejerske stiller både menneskelige og professionelle krav, og uddannelsen giver god ballast på begge områder. Omsorg, etik og faglighed er nøgleord i sygeplejen.

Læs mere om sygeplejerskeuddannelsen på Absalon her

 

Socialrådgiver

Vil du være socialrådgiver? Start i januar eller august - færdig efter 1 år.

Hf og VUC Roskilde-Køge tilbyder 1-årigt hf-kursus der giver dig kvalifikationer til at søge optagelse under kvote 2 på socialrådgiveruddannelsen.

Hf-forløbet er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning og består af:

 • Dansk A 10 timer
 • Engelsk B 8 timer
 • Psykologi C 3 timer
 • Samfundsfag C/B 6 timer efterår, 5 timer forår 

Undervisningen

 • Foregår på Hf og VUC Roskilde - du kan læse i Roskilde og Køge.
 • Følger hf bekendtgørelsens krav.
 • Afsluttes med eksamen.
 • Indeholder projektarbejde og studiemetodik. 

Bøger udlånes gratis af Hf og VUC Roskilde-Køge.

 

Optagelseskrav til hf-pakken
G
rundskoleforudsætninger svarende til 10. klasse i dansk og engelsk.

Vær opmærksom på at optagelse til Socialrådgiveruddannelsen igennem Kvote 2  stiller yderligere adgangskrav til erhvervserfaring mm.

Pris
2750 kr. som tilbagebetales efter bestået eksamen.

Du kan søge SU, når du er over 18 år.

Socialrådgiveruddannelsen
Socialrådgivere kan have meget forskellige roller og opgaver. Rollerne kan være som f.eks. rådgiver og vejleder, sagsbehandler og myndighedsudøver, koordinator med tværfaglighed som arbejdsform, planlægger og udvikler, forhandler, konsulent eller projektmager, forandringsagent, underviser og forsker.

Læs mere om socialråder hos Absalon


Pædagog

Vil du være pædagog? Start i januar eller august - færdig efter 1 år.

Hf og VUC Roskilde-Køge tilbyder 1-årigt hf-kursus der giver dig kvalifikationer til at søge optagelse under kvote 2 på pædagoguddannelsen.

Du kan læse hf-pakken på vores afdeling i Roskilde og Køge.

Hf-forløbet er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne og består af:

 • Dansk niveau A, 10 timer
 • Engelsk niveau B, 8 timer
 • Psykologi niveau C, 6 timer
 • Samfundsfag niveau C, 6 timer

Undervisningen
Varetages af hf-lærere, følger hf-bekendtgørelsens krav og afsluttes med eksamen. Den tilrettelægges i forhold til pædagoguddannelsen og indeholder projektarbejde og studiemetodik

Bøger udlånes gratis af Hf og VUC Roskilde.

Optagelseskrav
Grundskoleforudsætninger svarende til 10. klasse i dansk og engelsk.

Pris
Kr. 2200,00, som tilbagebetales, når fagene er bestået til eksamen.

Du kan søge om SU, når du er over 18 år.

 

Optagelse på pædagoguddannelsen
Hvis du afslutter hf-pakken med en bestået eksamen i alle fag har du kvalifikationerne til at søge optagelse under kvote 2 på pædagoguddannelsen.

Om pædagoguddannelsen
Pædagoguddannelsen uddanner pædagoger til hele det pædagogiske område, som bl.a. omfatter daginstitutionsområdet, fritidstilbud til unge og en bred vifte af socialpædagogiske tilbud til borgere med nedsat funktionsevne fysisk og psykisk.

Læs mere om pædagoguddannelsen på Absalon

Ergoterapeut

Hf og VUC Roskilde-Køge udbyder 1-årig hf-pakke, hvor du kan kvalificere dig til at søge optagelse på ergoterapeutuddannelsen via kvote 2.

Hf-pakken varer fra august til juni.

Du kan læse ergoterapeut-pakken både på vores afdeling i Roskilde og Køge.

Hf-pakken er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning og består af:

 • Dansk niveau A, hele året 10 timer pr. uge  
 • Engelsk niveau B, hele året 8 timer pr. uge
 • Biologi niveau C, kun efteråret 6 timer pr. uge
 • Biologi niveau B, hele året 5 timer pr. uge
 • Psykologi niveau C, kun foråret 6 timer pr. uge.

 Undervisningen

 • Varetages af hf-lærere.
 • Følger hf-bekendtgørelsens krav og afsluttes med eksamen.

Optagelseskrav 
Grundskoleforudsætninger svarende til 10. klasse i dansk og engelsk.

Vær opmærksom på at ergoterapeutuddannelsen har adgangskrav til erhvervserfaring på optagelse til kvote 2.

Pris
Kr. 2750,-, som tilbagebetales, når alle fag er bestået til eksamen.

Du tilmelder dig ved en samtale med vores studievejledere.

Du kan søge om SU, når du er fyldt 18 år.

Læs mere om Ergoterapeutuddannelsen hos Absalon

Indlæs flere

Hf-pakker på 1/2 år

Fængselsbetjent

Hf og VUC Roskilde-Køge udbyder 1/2-årigt hf-pakke, der giver dig kvalifikationer til at søge optagelse på uddannelsen til fængselsbetjent. Fangene i pakke tilbydes alle som onlineforløb

Hf-pakken er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning og består af:

 • Dansk niveau C, 6 timer
 • Engelsk niveau C, 6 timer
 • Samfundsfag niveau C, 6 timer
 • Og et valgfrit fag på C-niveau -  fx psykologi C

Undervisningen
Foregår på vores Roskildeafdeling, varetages af hf-lærere, følger hf-bekendtgørelsens krav og afsluttes med eksamen.

Bøger udlånes gratis af Hf og VUC Roskilde-Køge.

Du kan søge SU, når du er 18 år.

Optagelseskrav
Grundskoleforudsætninger svarende til 10. klasse i dansk og engelsk.

Pris: Kr. 2200,00, som tilbagebetales, når alle fagene er bestået til eksamen.

Optagelse på fængselsbetjentuddannelsen
For at blive optaget på uddannelsen som fængselsbetjent er der en række konkrete adgangskrav, som skal opfyldes.

Ud over de fire enkeltfag skal du:

 • Være fyldt 21 år ved uddannelsens begyndelse
 • Som udgangspunkt være ustraffet
 • Have indfødsret i et EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein
 • Have et godt fysisk og psykisk helbred (en fysisk test er en del af optagelsen)
 • Fremvise et gyldigt 12-timers førstehjælpsbevis inden for de første tre måneder af uddannelsen. Beviset må højst være tre år gammelt.

Uddannelsen som fængselsbetjent
Uddannelsen som fængselsbetjent varer 3 år, og eleverne hedder "Fængselsbetjente på prøve". Under uddannelsen får du både løn og SU. Der udbetales løn i de perioder, hvor du er i praktik i fængslerne. Dog vil du være omfattet af SU-reglerne de 14 dage som er introduktion til tjenestestedet , som finder sted i starten af det 1. uddannelsesår. Hvis du gennemfører og består uddannelsen, er du efterfølgende sikret ansættelse som fængselsbetjent. Uddannelsen starter 4 gange årligt, og du kan sende din ansøgning løbende hele året.

Uddannelsen veksler mellem praktisk oplæring i fængslerne og undervisning på Kriminalforsorgens uddannelsescenter.

Du kan læse mere her https://blivfaengselsbetjent.dk/

 

 

 

 

Laborant

Hf og VUC Roskilde-Køge udbyder ½-årigt forkursus med start i januar, hvor du kan kvalificere dig til at søge optagelse på laborantuddannelsen.

Hf-pakken er rettet mod dig, der har en erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed. Du kan læse denne hf-pakke i Roskilde.

Hf-forløbet består af:

 • Biologi niveau C, 6 timer pr. uge
 • Kemi niveau C, 6 timer pr. uge
 • Matematik niveau C, 10 timer pr. uge (Bemærk onlineforløb)

Undervisningen

 • Foregår på vores Roskildeafdeling og varetages af lærere fra VUC.
 • Undervisningen følger hf-bekendtgørelsens krav og afsluttes med eksamen.
 • Bøger udlånes gratis af Hf og VUC Roskilde-Køge.

Optagelseskrav
Grundskoleforudsætninger svarende til 10. klasse i dansk og matematik.

Pris
Kr. 1650,00, som tilbagebetales efter bestået eksamen.

Du kan søge SU, når du er 18 år.

Laborantuddannelsen på ErhvervsAkademi Sjælland
Laborantstudiet er en akademiuddannelse på 2½ år, svarende til 150 ECTS (European Credit Transfer System) points.

Skoledelen varer 1½ år.

Uddannelsen afsluttes med 1 års lønnet virksomhedspraktik.

Laborantstudiet giver merit til andre videregående uddannelser.

Undervisningen
På skolen bruges der meget tid i laboratorierne, hvor der arbejdes med længere temaer, men det praktiske arbejde kræver viden og indsigt. Undervejs i temaet undervises der i mindre studiegrupper, hvor der er plads til både at blive set og hørt.

Virksomhedspraktik
I praktikken skal den studerende arbejde i laboratoriet og lære om de teknikker, der bruges. Desuden skal den studerende lære om laboratoriets daglige drift og styring.

Mange virksomheder og institutioner ansætter laborantpraktikanter og vi samarbejder bl.a. med universiteterne og virksomheder som Novozymes, Novo Nordisk og Chr. Hansen.

Beskæftigelsesmuligheder
Uddannelsen som laborant, giver mulighed for en spændende og udfordrende karriere inden for bl.a. medicinal- og biotekindustrien. Laboranter er beskæftiget på laboratorier i private og offentlige virksomheder med f. eks. forskning, produktudvikling og kontrol af produkter.

Arbejdsløsheden blandt laboranter er lille, dog er der en vis geografisk variation.

Flere informationer om uddannelsen kan findes på http://www.zealand.dk/

 

Indlæs flere