3-årig HF A+ (ASF)

HF A+ er et tilbud til unge med en ASF-diagnose (Autismespektrumforstyrrelse) eller med lignende støttebehov.

Linjen læses på 3 år og der er fokus på faste rammer med fast lokale med et tilstødende lokale til ro, et skoleskema som er simpelt og forståeligt med maksimum 25 timer om ugen, særligt uddannede lærere med særlig viden og erfaring med diagnoser.

Autismevenlig undervisning

 • Egne lokaler – tilstødende lokale til ro og mentorsamtaler.
 • Vi tilpasser undervisningen – har erfaringen med udfordrede målgrupper.
 • Særlig SPS-støtte.
 • Første 2 år foregår undervisningen udelukkende i egen klasse.
 • Særlig vægt på klare strukturer.
 • Fokus på forældre/pårørende kontakt.
 • 22 elever i klassen.

Fokus på klar og forudsigelighed undervisning 

 • Tydelighed i indhold, instruktioner, forventninger og krav.
 • Fleksibelt undervisningsmiljø med klare rammer.
 • Formål og mening skal stå tydeligt for de unge.
 • Differentiering (store forskelle i faglig og social formåen).
 • Tidsrammer på de forskellige elementer.
 • Klasserumsregler for samarbejdet (arbejdsro – god tone osv.)

Tilmeld dig her

Du kan ansøge om en plads ved at udfylde denne formular og vi kontakter dig i marts med henblik på en samtale.

Kontakt os

Vejleder Hf A+
ASF-linje