Hvad kan jeg blive?

Hvad drømmer du om at lave efter VUC? Læs om mulighederne og hvad andre har valgt

Mulighederne er mange med en HF!

Drømmer du om at uddanne dig til fx sygeplejerske, laborant, fødevareteknolog, fysioterapeut, ergoterapeut, bioanalytiker, lærer, pædagog, psykolog, jurist, politimand, historiker, multimediedesigner, markedføringsøkonom, datamatiker, logistikøkonom, administrationsøkonom, multimediedesigner, serviceøkonom eller leisure manager så er Hf et godt valg for dig.

Hf-eksamen giver adgang til at søge optagelse på både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Du skal være opmærksom på, at de fag og niveauer, du vælger, kan få indflydelse på, hvilke uddannelser du direkte kan optages på.

Til visse professionsbacheloruddannelser kan du nøjes med at have hf-enkeltfag i visse fag. Se adgangskravene under de enkelte uddannelser.

Hvis du ikke har haft de fag på hf, som kræves på den uddannelse, du gerne vil optages på, har du mulighed for at kvalificere dig via Gymnasial supplering

Vi tilbyder HF enkeltfag og den 2-årige HF, hvor du går du i faste klasser. Du vil du få mulighed for at vælge mellem en række spændende fagpakker. Du vil opleve at fagene arbejder sammen og tones i forlængelse af den linje du vælger.

Læs om den 2-årige HF her

Læs om HF enkeltfag her

Jeg oplevede VUC som et sjovt og spændende sted, blandt andet på grund af aldersspredningen på kursisterne. Rune gik på VUC for at supplere sin viden
Jeg valgte at afslutte min 2-årige HF, og det er jeg virkelig glad for at jeg gjorde. Fra tjener til ejendomsmægler
På den 2-årige HF er der fokus på karrierelæring - og på dannelse og uddannelse til at indgå i videre uddannelse og i et arbejdsmarked. En HF du kan bruge til noget