Hvornår?
Vores online-kurser i FVU læsning og ordblindeundervisning finder sted i moduler formiddag og eftermiddag, så I kan selv vælge, hvor ofte I vil deltage. I melder Jer til det antal moduler, der passer til Jer.

Et modul har en varighed af 4 lektioner.

Sammensæt netop jeres forløb ved at vælge mellem 5 formiddagsmoduler og 4 eftermiddagsmoduler. Alle 9 moduler svarer til fuld tid.

Undervisningen starter mandag d. 20. april 2020 med løbende optag hver mandag.

Hvordan?
Fjernundervisning foregår ved, at medarbejderne følger undervisningen via computer eller tablet, og det vil være en lærer som leverer undervisningen.

Økonomi
Undervisningen er gratis for deltageren.

De to typer kurser giver adgang til at søge Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU), som dækker en stor del af lønnen, samtidig har rigtig mange adgang til at søge deres kompetencefond for støtte, så der kan dækkes op til 100% af lønnen. SVU kan søges elektronisk.

Læs mere om at søge SVU her

Guide til SVU ansøgning

Optagelse
Ved tilmelding, og inden kursusstart, giver vi lige deltagerne et tjek for at sikre, at de får det rette tilbud om undervisning. Dette foregår pr. telefon i disse tider, hvor vi ikke kan mødes.

KONTAKT:
Uddannelseskonsulent, Eva Louise Nilsson - se herunder.