Naturfaglig pakke

Hvem er du?

  • Er du håndværkeruddannet og vil du gerne være ingeniør? 
  • Er du sproglig student og vil du gerne være ingeniør?

Tag hele eller dele af ingeniørfagpakken her hos os. ABB kombinationen i Matematik, fysik og kemi giver adgang til biotekingeniør Kalundborg, mens ABC giver adgang  til optag på maskinteknologstudiet.

Læs STEM-fagene ved fremmøde og tag Engelsk B og Dansk A ved fremmøde eller E-læring, på 2 til 3 semestre. Fagkombinationerne gælder også til optag på de fleste andre ingeniøruddannelser i Danmark. 

Statens Uddannelsesstøtte og en glimrende klasse: 
Hvert år tager 15 kursister både Mat A, Fysik B og Kemi B ved HF & VUC Roskilde, så du får nogle dygtige studiekammerater i 15 lektioner hver uge. Dertil er det muligt at læse dansk A ved fremmøde (10 lektioner ugentligt) samtidig, forskudt eller som e-læring. Det samme med Engelsk B (8 lektioner ugentligt).

Snak med din studievejleder om planlægningen. For at få fuld SU er kravet ugentlige 22 lektioner, men kun 17 når du får hjemmeboende SU. 

Et levende STEM - miljø:
Vi har siden 2018 været støttet af EU i et samarbejde om at skaffe flere kursister ind på uddannelser i Science (naturfag), Teknologi, Engineering (ingeniørvidenskaber) og Matematik.

Vi har flere artikler i lokalavisen om vores aktiviteter. Dertil har vi modtaget to EU Erasmus+ bevillinger for at lade vores undervisere samle STEM inspiration i udlandet.
Endelig har vi med en EU akkreditering muligheden for at tage kursister til udlandet.

Nyere lokaler: 
5 af 7 naturfaglige lokaler blev indrettet i perioden 2012 - 2020, så vi glæder os til at tage imod dig. Alle undervisningslokaler har en ny 80" berøringsfølsom skærm, kantinen serverer mest økologisk mad og i mediateket finder du lærere, som er fagligt kvalificerede til at hjælpe dig med dig fag. 

 

Vindmøller, popcorn og konditest

Elever på hf matematik, fysik, kemi og biologi kan vælge at deltage frivilligt i et tværfagligt projekt, der skal bane vejen til naturfaglige uddannelser.

Bygger vindmøller
Kursisterne har blandt andet bygget egne vindmøller, da vindkraft er en meget vigtig energiressource – også i fremtiden. De skulle måle, hvor meget vindenergi der kan produceres ved forskellige måder at konstruere vindmøllernes vinger på. De laves af træ og de bues lidt efter at have være i damp. Vingerne er aerodynamisk formet på samme måde som en flyvinge. 

”Det er en sand fornøjelse at se kursisternes engagement og udviklingsarbejdet baseret på deres faglighed. Det har være så sjovt, og de glemte helt at holde pause,” siger Jakob Gudmandsen, matematiklærer.

En af møllerne falder på gulvet og det giver kursisterne erfaring med balanceproblemer. I dag bygger man stort set kun vindmøller med 3 vinger, da den er mest økonomisk og yder bedst. Jo flere blade en vindmølle har, desto større vil vindtrykket blive. 

 

Alexander, Hakan og Nikolaj har lavet den mest effektive mølle. De har et stærkt udviklingsarbejde og samarbejde i gruppen. ”Det at blande fagene sammen, giver større forståelse. Det har været sjovt med tværfagligt arbejde, ” siger de. Alle tre er med i et kompetencetilpasningsforløb.
Det er sjovt og anderledes at være med til dette projekt. Vi har lavet popcorn i mikroovn og selv om alle majs er ens i størrelse inden de varmes, så opdagede vi, at popcornene bliver forskellige i størrelse. Det gør de, fordi det afhænger af, hvordan de ligger i posen og får tildelt varmen,” siger Oscar Rudbeck Syhler (forrest på billedet).
Oliver læser hf og vil gerne være biolog. ”Jeg er ikke så meget til at sidde hele dagen i et laboratorie. Jeg vil gerne være en rigtig gummistøvlebiolog, og komme ud i felten og lave det praktiske arbejde med at plante og skabe noget naturforvaltning,” siger Oliver.

Hvad er projekt kompetencetilpasningsforløb?

  • Projektet skal kvalificere og støtte voksne i Region Sjælland til at blive optaget på og gennemføre en videregående naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse.

    Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Professionshøjskolen Absalon, VUC Storstrøm, Nordvestsjællands HF og VUC, Hf og VUC Roskilde, Hf og VUC Klar samt Zealand - Erhvervsakademi Sjælland.