Kurser, oplæg og ydelser til eksterne

Vi er ajour på software, apps, tablets og smartphones, samt forskellige læse/skrivestrategier.

Aktuelle kurser

"Læs og stav med Words": Et kursus til lærere, der underviser i engelsk for voksne ordblinde. 10. maj 2019 på KVUC.

"Læs og stav med Words": Et kursus til lærere, der underviser i engelsk for ordblinde i grundskolen. 27. maj 2019 på VUC Roskilde.

Tilbud til kommuner

Ordblinde klarer sig bedre på job, på studiet og som digitale borgere, hvis de har adgang til IT-redskaber, software og Apps, der bidrager med en kompenserende effekt.

Vi tester for ordblindhed, og kan også give en anbefaling af det IT, der kompenserer den ordblinde bedst. Anbefalingen bliver jeres bevillingsgrundlag. Vi er ajour på software, apps, tablets og smartphones, samt forskellige læse/skrivestrategier.

Vi tilbyder disse anbefalinger både i forhold til Lov om Aktiv Beskæftigelse (fx §§ 76 og 100) og i forhold til Lov om Social Service. Samtidig kan vi tilbyde skræddersyede løsninger for virksomheder eller uddannelsesinstitutioner.

I den konkrete anbefaling gives en oversigt over det anbefalede udstyr og programmers pris. Vi tilbyder komplette pakkeløsninger, hvor VUC indkøber, installerer, justerer og instruerer. 

Læs mere om hjælpemidler, generel information og bevillinger her: www.hto.nu

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte IT- og ordblindekonsulent Martin Richardt på tlf. 29 79 70 96 eller rmr@vucroskilde.dk