Ydelser og samarbejder

Aktuelle kurser

Arbejder du med ordblinde børn – og vil du gerne lære mere om at undervise dem i engelsk? Lær at anvende det nye undervisningsmateriale Words

Do-line udbyder kurser i Words samarbejde med Hf og VUC Roskilde-Køge. Afholdes i Greve, Herning og Nordjylland.

Læs mere og se datoer for kurser her:https://do-line.dk/

Tilbud til kommuner

Ordblinde klarer sig bedre på job, på studiet og som digitale borgere, hvis de har adgang til IT-redskaber, software og Apps, der bidrager med en kompenserende effekt.

Vi tester for ordblindhed, og kan også give en anbefaling af det IT, der kompenserer den ordblinde bedst. Anbefalingen bliver jeres bevillingsgrundlag. Vi er ajour på software, apps, tablets og smartphones, samt forskellige læse/skrivestrategier.

Vi tilbyder disse anbefalinger både i forhold til Lov om Aktiv Beskæftigelse (fx §§ 76 og 100) og i forhold til Lov om Social Service. Samtidig kan vi tilbyde skræddersyede løsninger for virksomheder eller uddannelsesinstitutioner.

I den konkrete anbefaling gives en oversigt over det anbefalede udstyr og programmers pris. Vi tilbyder komplette pakkeløsninger, hvor VUC indkøber, installerer, justerer og instruerer. 

Læs mere om hjælpemidler, generel information og bevillinger her: www.hto.nu

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte IT- og ordblindekonsulent Martin Richardt på tlf. 29 79 70 96 eller rmr@vucroskilde.dk

For virksomheder

Hvorfor efteruddannelse?

Der er altid behov for opkvalificering i din virksomhed. Ikke mindst i disse år, hvor der stilles større og større krav til uddannelsesniveau og faglige kompetencer på danske arbejdspladser.

Kompetente og veluddannede medarbejdere løfter arbejdsopgaver mere effektivt og kvalificeret, hvilket er medvirkende til:
• At mindske sygefravær.
• At udnytte jeres ressourcer bedre.
• At sikre en mere kompetent løsning af opgaverne.