FVU - Forberedende Voksenundervisning

Måske I allerede kender FVU?

  • FVU betyder Forberedende Voksen Undervisning
  • Op mod 12% af de voksne danskere har vanskeligheder med at læse/skrive og regne!
  • FVU kan hjælpe!

FVU udbydes både i læsning/skrivning, og i regning/matematik

I dagligdagen har vi alle brug for at kunne læse og skrive beskeder, mail, instruktioner, arbejdspapirer m.v., ligesom det er vigtigt at kunne lave overslag og hovedregning. Hvis medarbejdere f.eks. skal varetage nye opgaver, kan det måske stille større krav til skriftlighed, tegnsætning og grammatik. Det er også enhver forældres ønske at kunne hjælpe børnene med deres lektier.

Med FVU er det muligt at få mere velfungerende og tilfredse medarbejdere. Forud for undervisningen foretager vi en test for at afdække, hvilke vanskeligheder der er tale om, og hvilken undervisning der vil være passende for den enkelte. Testen kan også vise om der er tale om ordblindhed, eller vanskeligheder på grund af tosprogethed. Testen bliver altid fulgt op af en vejledende samtale.

Undervisningen finder sted på små hold og er tilpasset den enkelte kursist.

- men ved I at

  • FVU-testen og FVU-undervisningen er gratis for deltageren?
  • FVU-undervisningen er for alle og kan kombineres med andre kurser?
  • Hvis medarbejderen er ufaglært eller kortuddannet, kan der søges SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte) evt. som løntilskud?
  • Det er muligt at oprette hold med 12 deltagere kun for jeres virksomhed eller f.eks. et virksomhedsfællesskab?
  • Det er muligt, at holdundervisningen kan finde sted på virksomheden?

 I er altid velkomne til at kontakte vores uddannelseskonsulent, hvis I har spørgsmål i forbindelse med ovenstående, ligesom vi gerne kommer på besøg på jeres arbejdsplads.