Fagets hovedområde er det normalfungerende menneskes tænkning, følelser og handlinger samt deres sammenhæng og udvikling i samspil med omgivelserne.

Psykologi tager udgangspunkt i forskning og teoridannelse inden for:

Socialpsykologi

Udviklingspsykologi

Personlighedspsykologi

Faget inddrager de psykologiske teoriers historie og forklaringsværdi, således at teoriernes mangfoldighed kan udfolde sig.

Psykologi kan også belyse psykiske lidelser og terapiers teoretiske fundamenter.