Samarbejde og kommunikation

Kurset Samarbejde og kommunikation beskæftiger sig med menneskelige relationer i professionelle sammenhænge. Fagets fokus er de problemstillinger, der opstår i samarbejdssituationer.

Faget er både teoretisk og praktisk i den forstand, at det er praksis, der bestemmer, hvilke teorier det er relevant at arbejde med.

En samarbejdssituation er en social aktivitet. Sådanne situationer udfordrer derfor deltagernes sociale kompetencer, som er en del af de personlige kompetencer. Kurset kan styrke medarbejdernes samarbejdsrelationer på en arbejdsplads.

Refleksion er en væsentlig del af faget. Der reflekteres over egen betydning for de kommunikative processer, der danner udgangspunkt for, og former, samarbejdsrelationer.

Samarbejde og kommunikation indebærer også et personlighedsudviklende element, fordi bevidstgørelse og refleksion over egne handlemuligheder er forudsætning for udvikling af sociale kompetencer.