Der ansættes mange medarbejdere, der har en anden baggrund end dansk, og derfor kan det være nødvendigt med kurser i det danske sprog.

Mange virksomheder vælger VUC til at undervise medarbejderne i det danske sprog, så de fungerer bedre i virksomheden og dagligdagen.

Når medarbejderne har tilegnet sig en rimelig forståelse af simpelt talt dansk og kan udtrykke sig i enkle sætninger, kan vi evt. tilrettelægge kurser inden for FVU Start.

FVU Start er forberedende undervisning til anden FVU undervisning og evt. AMU-kurser.

Inden opstart af kurser på virksomheden vil medarbejderne blive screenet af vores uddannelseskonsulent, så det sikres at FVU Start er det rette tilbud.

For medarbejdere med et højere niveau i det danske sprog, kan VUC tilbyde undervisning på mange niveauer lige fra FVU læsning trin 1-4, AVU (9.-10. kl.) til HF (gymnasieniveauer)

Kontakt vores konsulent for at afklare det rette tilbud.

Berendsens vaskerier vælger VUC Erhverv til sine tosprogede medarbejdere - læs mere her om”VUC på job – Dansk på job”.