Asfaltskolen

Asfaltvirksomhedernes arbejdsgiverforening i Danmark, Asfaltindustrien, har sammen med 3F besluttet at støtte op om en stærk indsats for kurser i bl.a. dansk og matematik til deres medarbejdere. Kurserne finder sted på VUC’er landet over om vinteren, og holdningen er at undervisningen prioriteres inden de faglige AMU kurser, der tidligere har været frekventeret i vintermånederne.

Normalt bliver medarbejderne hjemsendt, efterhånden som opgaverne løber ud og vinteren sætter ind. Asfaltindustrien og 3F har forhandlet en særlig uddannelsesløn til de medarbejdere, der deltager, så det er en attraktiv mulighed for medarbejderne.

Der er mange asfaltvirksomheder spredt over landet, og en af dem der har en afdeling i vores område er f.eks. Munck Asfalt i Svogerslev. Munck Asfalt er repræsenteret i projektets styregruppe.

VUC Roskilde har indgået aftale med virksomhederne om 4 – 6 ugers fuldtidsundervisning (30 lek/uge) til deres medarbejdere.

Inden undervisningen går i gang er alle medarbejderne blevet screenet, så de kan modtage netop den undervisning, som den enkelte har behov for.

Undervisningen er tilrettelagt med undervisning i IT, dansk, matematik, engelsk og ordblindeundervisning.

Læs mere her: https://www.asfaltindustrien.dk/Vejfolk/Asfaltskolen/